Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết khách hàng
 
 
Khóa học
Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR theo ISO 9001:2015

Đại diện lãnh đạo về chất lượng-QMR” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, duy trì...

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng - theo ISO 9001:2015

Hướng dẫn xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng của các phòng ban, hoạt động công ty...

Đào tạo giám đốc chất lượng - theo ISO 9001:2015

Cạnh tranh càng gay gắt vai trò của nhà Quản lý càng quan trọng, bằng thực tế đánh giá tại các doanh nghiệp...

Bản tin ISO
Những thay đổi của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015...

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001

Điều khoản 0: Giới thiệu. Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng. Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn. Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa.

ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và quá trình chuyển đổi

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ...

ISO 14001 quy trình chứng nhận

Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp...

Bản tin đào tạo
Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

1. Chuyên gia: Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, ...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Chuyên gia đào tạo là các CEO của các tập đoàn lớn, có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực Quản lý chất lượng...

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý - theo (PDCA)

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận...

Giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn thời khủng hoảng

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Facebook
 
Thống kê