Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết khách hàng
 
 
BẢN TIN DỰ ÁN
Cách xây dựng và triển khai: Mục tiêu và Kế hoạch chất lượng Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ thành công khi đạt được mục tiêu đưa ra.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Xây dựng & áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản

Tất cả mọi sai lỗi trong công việc không phải hoàn toàn do nhân viên mà chủ yếu là do lãnh đạo & hệ thống quản lý.

Đào tạo giám đốc chất lượng - theo ISO 9001:2015

Chính việc hạn chế lãng phí vô hình mới là yếu tố nâng cao sự cạnh tranh và quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

Bản tin ISO
Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm 10 điều khoản: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa;

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Bản tin đào tạo
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Phương pháp đào tạo của QMC là đi từ cái gốc để giải quyết mọi vấn đề.

Facebook
 
Thống kê