Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết khách hàng
 
 
Khóa học
Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR theo ISO 9001:2015

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng - theo ISO 9001:2015

Doanh nghiệp đang khó khăn trong việc xây dựng mô hình quản lý của Công ty...

Đào tạo giám đốc chất lượng - theo ISO 9001:2015

Cạnh tranh càng gay gắt vai trò của nhà Quản lý càng quan trọng, bằng thực tế đánh giá tại các doanh nghiệp...

Bản tin ISO
Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn đối với một hệ thống quản lý doanh nghiệp...

ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và quá trình chuyển đổi

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ...

ISO 14001 quy trình chứng nhận

Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp...

Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị triển khai dự án ISO

Doanh nghiệp đang khó khăn trong việc quản lý và điều hành công việc...

Bản tin đào tạo
Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

Chuyên nghiệp - Tốc độ - Năng động - Sáng tạo - Tận Tâm - Chân thành...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý - theo (PDCA)

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận...

Giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn thời khủng hoảng

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Facebook
 
Thống kê