Đang tải... Vui lòng chờ...

Bản tin Dự án

Cách xây dựng và triển khai: Mục tiêu và Kế hoạch chất lượng Doanh nghiệp
Doanh nghiệp chỉ thành công khi đạt được mục tiêu đưa ra.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO
“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Xây dựng & áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản
Tất cả mọi sai lỗi trong công việc không phải hoàn toàn do nhân viên mà chủ yếu là do lãnh đạo & hệ thống quản lý.

Đào tạo giám đốc chất lượng - theo ISO 9001:2015
Chính việc hạn chế lãng phí vô hình mới là yếu tố nâng cao sự cạnh tranh và quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

Xem nhiều
Cách xây dựng và triển khai: Mục tiêu và Kế hoạch chất lượng Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ thành công khi đạt được mục tiêu đưa ra.

Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Thống kê