Đang tải... Vui lòng chờ...

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý - theo (PDCA)

 1. ĐƯA RA QUY ĐỊNH: (PLAN)

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận: Thực hiện, Đánh giá &Kiểm tra - xử lý, Cải tiến.

Để đáp ứng tiêu chí 01 doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:

 - Doanh nghiệp đã có hệ thống quy trình quản lý hay chưa ?

 - Nếu chưa có, với mô hình của doanh nghiệp cần có những quy định gì, cách thức xây dựng các quy định đó ra sao ?

 - Nếu đã đưa ra quy định quản lý - các quy định đó đã phù hợp hay chưa ?

2. THỰC HIỆN: (DO)

Muốn cho nhân viên thực hiện tốt công việc và tuân thủ những định hướng lãnh đạo đưa ra doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các quy định đưa ra đã phù hợp hay chưa ?

- Nhân viên có biết và thấu hiểu những quy định đó hay không ?

- Làm thế nào để duy trì việc tuân thủ các quy định đó ?

3. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ,  XỬ LÝ: (CHECK)

Kiểm tra phát hiện ra Sự không phù hợp ở các bộ phận phòng ban, hay trên dây truyền sản xuất, đúng lúc, đúng thời điểm và đưa ra cách thức xử lý hợp lý mới đảm bảo hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp cũng như loại bỏ một số lãng phí không cần thiết do Sự không phù hợp gây ra. (Sự không phù hợp bao gồm: Công việc không phù hợp, Sản phẩm không phù hợp, Dịch vụ không phù hợp)

 

Chuyên gia QMC cho rằng Sự không phù hợp xảy ra ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín và gây ra lãng phí cho doanh nghiệp: Lãng phí về nguyên vật liệu, lãng phí về thời gian, lãng phí về cơ hội. Hạn chế sai sót trong công việc cũng như hạn chế sai lỗi trên dây chuyền sản xuất chắc chắn sẽ đem lại tính hiệu quả và lợi thể cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để đáp ứng tiêu chí 03 doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 - Chuẩn mực, tần suất để đánh giá, kiểm tra công việc hay sản phẩm là gì ?

 - Nguồn lực tham gia đánh giá, kiểm tra đã có kỹ năng hay chưa ?

4. CẢI TIẾN: (ACTION)

Việc Kiểm tra, đánh giá chỉ mới giải quyết bài toán phát hiện ra sự không phù hợp đúng lúc và đưa ra cách thức xử lý kịp thời (thông thường một doanh nghiệp đạt ở mức độ 03 chỉ đảm bảo doanh nghiệp tồn tại)

Yếu tố quyết định sự thành công & phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc: cải tiến chất lượng công việc, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ.(Khi doanh nghiệp đạt được mức độ 04 là cơ sở đảm bảo doanh nghiệp sẽ thành công và phát triển)

In văn bản

Xem nhiều
Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Thống kê