Đang tải... Vui lòng chờ...

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý - theo (PDCA)

 1. ĐƯA RA QUY ĐỊNH: (PLAN)

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận: Thực hiện, Đánh giá &Kiểm tra - xử lý, Cải tiến.

Để đáp ứng tiêu chí 01 doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:

 - Doanh nghiệp đã có hệ thống quy trình quản lý hay chưa ?

 - Nếu chưa có, với mô hình của doanh nghiệp cần có những quy định gì, cách thức xây dựng các quy định đó ra sao ?

 - Nếu đã đưa ra quy định quản lý - các quy định đó đã phù hợp hay chưa ?

2. THỰC HIỆN: (DO)

Muốn cho nhân viên thực hiện tốt công việc và tuân thủ những định hướng lãnh đạo đưa ra doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các quy định đưa ra đã phù hợp hay chưa ?

- Nhân viên có biết và thấu hiểu những quy định đó hay không ?

- Làm thế nào để duy trì việc tuân thủ các quy định đó ?

3. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ,  XỬ LÝ: (CHECK)

Kiểm tra phát hiện ra Sự không phù hợp ở các bộ phận phòng ban, hay trên dây truyền sản xuất, đúng lúc, đúng thời điểm và đưa ra cách thức xử lý hợp lý mới đảm bảo hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp cũng như loại bỏ một số lãng phí không cần thiết do Sự không phù hợp gây ra. (Sự không phù hợp bao gồm: Công việc không phù hợp, Sản phẩm không phù hợp, Dịch vụ không phù hợp)

 

Chuyên gia QMC cho rằng Sự không phù hợp xảy ra ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín và gây ra lãng phí cho doanh nghiệp: Lãng phí về nguyên vật liệu, lãng phí về thời gian, lãng phí về cơ hội. Hạn chế sai sót trong công việc cũng như hạn chế sai lỗi trên dây chuyền sản xuất chắc chắn sẽ đem lại tính hiệu quả và lợi thể cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để đáp ứng tiêu chí 03 doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 - Chuẩn mực, tần suất để đánh giá, kiểm tra công việc hay sản phẩm là gì ?

 - Nguồn lực tham gia đánh giá, kiểm tra đã có kỹ năng hay chưa ?

4. CẢI TIẾN: (ACTION)

Việc Kiểm tra, đánh giá chỉ mới giải quyết bài toán phát hiện ra sự không phù hợp đúng lúc và đưa ra cách thức xử lý kịp thời (thông thường một doanh nghiệp đạt ở mức độ 03 chỉ đảm bảo doanh nghiệp tồn tại)

Yếu tố quyết định sự thành công & phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc: cải tiến chất lượng công việc, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ.(Khi doanh nghiệp đạt được mức độ 04 đảm bảo doanh nghiệp sẽ thành công và phát triển)

In văn bản

Xem nhiều
7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Những thay đổi của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

1. Chuyên gia: Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, ...

Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

Chuyên nghiệp - Tốc độ - Năng động - Sáng tạo - Tận Tâm - Chân thành...

Thống kê