Đang tải... Vui lòng chờ...

Đào tạo 7QC

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:

1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)

2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart) 

3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram) 

4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram) 

5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) 

6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) 

7. Các loại đồ thị (Graphs)

I. Phiếu kiểm soát (check sheets)

Làm thế nào để thu thập số liệu và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.

Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát. Dưới đây là một ví dụ về phiếu kiểm soát:

CHECK SHEET: thu thập số liệu

Các nguyên nhân giao trễ

 

 

II. Biểu đồ Pareto

Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.

Pareto chart

 

 III.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

 

Histogram

 

IV. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)

 Biểu đồ nguyên nhân và kết quả

 

V. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

Biểu đồ phân tán

 VI. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 

 VII. Các loại đồ thị (Graphs)


1.  Biểu đồ hình cột

     

2. Biểu đồ hình quạt

 

3. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc

 

In văn bản

Các tin khác:
Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê