Đang tải... Vui lòng chờ...

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Nội dung khóa đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn iso 9001:2015
Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 hiểu đúng bản chất của chất lượng và quản lý chất lượng 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng Phân tích sâu 5 yêu cầu lớn của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cách vận dụng vào thực tế Yêu cầu về văn bản của hệ thống quản lý chất lượng

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015
Bạn có biết Hệ thống quản trị chất lượng của Công ty mình đã hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phát triển hay chưa? Làm thế nào để đo lường được thực trạng của Hệ thống quản trị chất lượng hiện nay? Làm thế nào để duy trì và cải tiến được Hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty? Bạn muốn trở thành một Chuyên gia đánh giá chất lượng chuyên nghiệp đầy tự tin?

Xem nhiều
Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Thống kê