Đang tải... Vui lòng chờ...

Đào tạo TQM

Đào tạo TQM
Đào tạo TQM
Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức. Luôn nâng cao sự thoả mãn khách hàng (khách hàng là thượng đế). Luôn cải tiến chất lượng để làm hài lòng khách hàng. Tập trung đi tìm nguyên nhân của sự không phù hợp – để ngăn ngừa sự tái diễn . Thực hiện PDCA (Plan – Do - Check – Action) .

Xem nhiều
Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Thống kê