Đang tải... Vui lòng chờ...

Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2015

1. Lãnh đạo doanh nghiệp - Điều kiện tiên quyết

 - Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001

 - Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001

 - Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.

 - Cử thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình.

- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.

 

 

Những điều kiện áp dụng ISO 9001:2015

 

2. Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định.

 - Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 - Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

 - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với công việc cụ thể.

3. Trình độ công nghệ, thiết bị.

 - Có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 - Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến chất lượng.

 - Đáp ứng các quy định của Nhà nước, của Ngành.

4. Chuyên gia tư vấn.

 - Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 9001.

 - Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp và có tính thuyết phục.

 - Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê