Đang tải... Vui lòng chờ...

ISO 14001:2015

Lợi ích khi áp dụng ISO 14000
Khi áp dụng ISO 14000 tổ chức sẽ giảm thiểu chất thải trong sản xuất; Sử dụng tiết kiệm và quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên; Hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí thanh tra; Rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục cấp giấy phép do;

ISO 14001 - Những điều kiện cần để áp dụng
Tổ chức muốn áp dụng tiểu chuẩn ISO 14000 cần: Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000; Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp; Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.

Triển khai ISO 14001: 2004 - Hệ thống quản lý môi trường
Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình.

ISO 14001:2004 - khái quát hệ thống quản lý môi trường
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê