Đang tải... Vui lòng chờ...

ISO 14001 - Những điều kiện cần để áp dụng

1. Ðịnh hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

- Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp. 

Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.

- Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường.

- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai hệ thống quản lý môi trường.

 

 

2.Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định.

Hiểu được ý nghĩa ,mục đích của quản lý môi trường.

- Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đối với công việc cụ thể. 

3. Trình độ công nghệ, thiết bị.

- Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường. 

- Ðáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành.

4. Chuyên gia tư vấn.

- Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 14000

- Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp, hiệu quả và có tính thuyết phục.

- Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

QMC không ngừng cải tiến trong tư duy sáng tạo để đổi mới và cung cấp những giải pháp tư vấn ISO 14001 toàn diện phù hợp với điều kiện, quy mô thực tế của mỗi doanh nghiệp đem lại giá trị tốt nhất cho từng doanh nghiệp.

Xem thêm về các tiêu chuẩn ISO khác:

 

Tiêu chuẩn iso 9001:2008 

 

Tiêu chuẩn iso 17025:2005

 

Tiêu chuẩn iso 22000:2005

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê