Đang tải... Vui lòng chờ...

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

1. Cách làm:

- Xây dựng tiêu chuẩn hóa của một thành phố thông minh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO.

- Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

- Phạm vi: triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ các nguồn lực trong phạm vi toàn thành phố.

2. Mục đích:

- Nâng cao cuộc sống người dân, làm cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

- Nâng cao mức sống con người, thông qua ứng dụng các tiêu chuẩn khoa học công nghệ.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong phạm vi thành phố.

 

Ông: Nguyên Trung Chính- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC cho rằng, muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là các tiêu chuẩn quản lý ISO mà hiện tại các thành phố thông minh trên thế giới đang áp dụng.

Ông: Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cho rằng muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải xây dựng hệ thống mạng lan dùng chung của toàn thành phố.

 

In văn bản

Xem nhiều
7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Những thay đổi của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

1. Chuyên gia: Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, ...

Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

Chuyên nghiệp - Tốc độ - Năng động - Sáng tạo - Tận Tâm - Chân thành...

Thống kê