Đang tải... Vui lòng chờ...

ISO 14001:2004

Lợi ích khi áp dụng iso 14000
Khi áp dụng ISO 14000 tổ chức sẽ: Giảm thiểu chất thải trong sản xuất bằng cách: Quản lý và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Tái sử dụng, tái chế chất thải. Sử dụng tiết kiệm và quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên: Ngăn ngừa tình trạng lãng phí nguyên vật liệu. Tái sử dụng những phế phẩm của công đoạn trước. Sử dụng hóa chất thay thế ít độc hại.

ISO 14001 - Những điều kiện cần để áp dụng
Tổ chức muốn áp dụng tiểu chuẩn ISO 14000 cần Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp. Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000. Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường. Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai

Triển khai iso 14001: 2004 - Hệ thống quản lý môi trường
Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Do vậy, chính sách cần phản ánh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân theo các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác được áp dụng,

ISO 14001:2004 - khái quát hệ thống quản lý môi trường
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính.

Xem nhiều
Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Thống kê