Đang tải... Vui lòng chờ...

ISO 14001:2004

Lợi ích khi áp dụng iso 14000
Khi áp dụng ISO 14000 tổ chức sẽ: Giảm thiểu chất thải trong sản xuất bằng cách: Quản lý và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Tái sử dụng, tái chế chất thải. Sử dụng tiết kiệm và quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên: Ngăn ngừa tình trạng lãng phí nguyên vật liệu. Tái sử dụng những phế phẩm của công đoạn trước. Sử dụng hóa chất thay thế ít độc hại.

ISO 14001 - Những điều kiện cần để áp dụng
Tổ chức muốn áp dụng tiểu chuẩn ISO 14000 cần Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp. Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000. Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường. Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai

Triển khai iso 14001: 2004 - Hệ thống quản lý môi trường
Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Do vậy, chính sách cần phản ánh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân theo các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác được áp dụng,

ISO 14001:2004 - khái quát hệ thống quản lý môi trường
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính.

Xem nhiều
7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Những thay đổi của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

1. Chuyên gia: Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, ...

Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

Chuyên nghiệp - Tốc độ - Năng động - Sáng tạo - Tận Tâm - Chân thành...

Thống kê