Đang tải... Vui lòng chờ...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Để đáp ứng cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, Hầu hết các Tập đoàn/ doanh nghiệp xác định việc quản trị điều hành Doanh nghiệp một cách Khoa học- Bài bản một cách hệ thống theo chuẩn mực quốc tế là ưu tiên hàng đầu cho doanh nghiệp, Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực (con người, cơ sở hạ tầng, môi trường, thiết bị đo lường đặc biệt là tri thức quá trình vận hành..), phát triển quá trình hay cụ thể là cách thức xây dựng và nhân bản giá trị hệ thống doanh nghiệp trong thời đại Công nghiệp 4.0;


Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu và đảm bảo Doanh nghiệp được trang bị tốt hơn, dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn:

 

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê