Đang tải... Vui lòng chờ...

Nội dung khóa đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn iso 9001:2015

NỘI DUNG:

Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

- Hiểu đúng bản chất của chất lượng và quản lý chất lượng

- 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng

- Phân tích sâu 5 yêu cầu lớn của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cách vận dụng vào thực tế

- Yêu cầu về văn bản của hệ thống quản lý chất lượng

Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ

- Khái niệm, bản chất và mục đích của đánh giá nội bộ;

- Quản lý chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá theo cách tiếp cận ISO 19011.

Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá

- Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực

- Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.

Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá

- Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị các tài liệu… cho cuộc đánh giá,

- Luyện các kỹ năng đánh giá: Phỏng vấn, tra cứu hồ sơ, quan sát,

- Xử lý các tình huống đánh giá khó,

- Phân biệt điểm không phù hợp nặng, nhẹ và điểm lưu ý

- Cách viết báo cáo đánh giá đối với các điểm không phù hợp

Phần 5: Thực hành đánh giá

- Thực hành đánh giá và viết báo cáo đánh giá

- Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm

- Kiểm tra cuối khoá học để cấp chứng chỉ.

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê