Đang tải... Vui lòng chờ...

Sự cần thiết áp dụng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Việc áp dụng ISO 9001 là cách thức tốt nhất để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, tạo dựng lòng tin và xây dựng thương hiệu, hình ảnh uy tín cho doanh nghiệp. Mở ra nhiều cơ hội mới giúp doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài

Ở Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp quản trị chủ yếu theo mục tiêu MBO (Managerment by objective). Theo phương pháp này, lợi nhuận là chỉ tiêu cao nhất, và được tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu. Do vậy nhiều doanh nghiệp chỉ chú ý đến giảm chi phí, tăng doanh thu mà chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của khách hàng, điều này sẽ dẫn đến mối liên hệ của doanh nghiệp với thị trường rất lỏng lẻo, khó kiểm soát và không ổn định.

Theo ISO 9001 và TQM:

Khuyến cáo các doanh nghiệp quản trị bằng thống kê MBP (Managerment by process). Theo cách này doanh nghiệp phải quan tâm đến lợi ích, nhu cầu của khách hàng và lợi nhuận của công ty do khách hàng trung thành, thường xuyên đem lại, do vậy mức tăng trưởng lợi nhuận sẽ ổn định, có khả năng hoạch định chiến lược. Theo cách này thì lãnh đạo phải biết ủy quyền, rồi huấn luyện và hỗ trợ để nhân viên tự kiểm soát được công việc, do đó phát huy được tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.

Việc hội nhập vào nền kinh tế Đông Nam Á với việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, hàng nước ngoài sẽ tràn ngập. Tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp là việc hết sức cấp bách và cần thiết (các nước trong khối Asean đã triển khai ISO 9001 từ năm 1987).

Hiện nay đã có hơn 25.000 doanh nghiệp tại Việt Nam có chứng nhận ISO  và khoảng trên dưới 1000 doanh nghiệp đang xây dựng. Việc triển khai khá lâu (trên dưới 1 năm) yêu cầu doanh nghiệp phải có cái nhìn chiến lược, hành động kịp thời. Doanh nghiệp chậm chân sẽ giảm sức cạnh tranh so với đối thủ đã được chứng nhận và cánh cửa ngày càng thu hẹp.

Tháng 7/1998, nhà nước đã ra thông tư về việc doanh nghiệp tự công bố chất lượng, xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001 chính là tiền đề để doanh nghiệp tự công bố chất lượng. Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 144 về việc bắt buộc các cơ quan hành chính công phải áp dụng ISO 9001.

Xem thêm về các tiêu chuẩn ISO khác:

 

Tiêu chuẩn iso 14001:2004 

 

Tiêu chuẩn iso 17025:2005

 

Tiêu chuẩn iso 22000:2005

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê