Đang tải... Vui lòng chờ...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA QMC

- Đi từ cái gốc để giải quyết mọi vấn đề.

- Đào tạo dựa trên nền tảng là tiêu chuẩn quốc tế, Rút ra từ sự thành công của các tập đoàn lớn trên thế giới như Toyota của nhật, Motorona của Mỹ…v v

- Chuyên gia đào tạo là các CEO của các tập đoàn lớn, có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực Quản lý chất lượng, có kinh nghiệm đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp với nhiều mô hình và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Chuyên gia được đào tạo bài bản các Tiêu chuẩn quốc tế thông qua tổ chức ABS Hoa Kỳ.

- Phương pháp đào tạo của QMC mang tính chất chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các CEO dựa trên nền tảng là bài giảng, tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm từ chuyên gia. Chuyên gia dựa trên các yêu cầu cầu các học viên đưa ra các bài tập tình huống thực tế tại các doanh nghiệp từ đó cùng nhau nghiên cứu, Các CEO đưa ra các giải pháp – Chuyên gia dựa trên chuẩn mực là Tiêu chuẩn quốc tế đánh giá các giải pháp của CEO và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng doanh nghiệp.

- Kết thúc khóa học, học viên không chỉ có cách nhìn chính xác về quản lý mà còn biết vận dụng những kiến thức Quản lý chất lượng vào thực tế điều hành doanh nghiệp.

- QMC không đào tạo các lớp  kỹ năng, chỉ đào tạo chuyên về chuyên môn Quản trị chất lượng- các kỹ năng tự hình thành và phát huy khi có kiến thức này.(QMC Cung cấp miễn phí bộ quản trị kỹ năng đối với các học viên tham gia các khóa đào tạo của QMC bao gồm:

1. Kỹ năng Quản lý thời gian.

2. Kỹ năng Quản trị sự thay đổi.

3. Kỹ năng lập kế hoạch.

4. Kỹ năng kiểm tra.

5. Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.

6. Kỹ năng giao tiếp.

7. Kỹ năng set up và quản lý quy trình – MBP.

8. Kỹ năng quản lý theo mục tiêu – MBO.

9. Kỹ năng quản lý và kiểm soát hồ sơ hiệu quả.

10. Kỹ năng tuyển dụng.

11. Kỹ năng làm việc nhóm.

12. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

13. Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc.

14. Kỹ năng động viên nhân viên.

15. Kỹ năng tổ chức và điều khiển hội họp.

16. Kỹ năng giải quyết xung đột.

17. Kỹ năng giao việc uỷ quyền.

18. Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống.

19. Kỹ năng thuyết phục.

20. Kỹ năng xây dựng và thực hiện 5S.

21. Kỹ năng hoặc định chiến lược.

22. Kỹ năng tổ chức công việc.

23. Kỹ năng quản trị thông tin.

In văn bản

Xem nhiều
Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Thống kê