Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo.

Điều khoản 6: Hoạch định.

Điều khoản 7: Hỗ trợ.

Điều khoản 8: Thực hiện.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện.

Điều khoản 10: Cải tiến.

Có thể tổng hợp các điều khoản của ISO 9001:2015 theo dạng mô hình cây như sau:

 

In văn bản

Xem nhiều
Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Thống kê