Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo.

Điều khoản 6: Hoạch định.

Điều khoản 7: Hỗ trợ.

Điều khoản 8: Thực hiện.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện.

Điều khoản 10: Cải tiến.

Có thể tổng hợp các điều khoản của ISO 9001:2015 theo dạng mô hình cây như sau:

 

In văn bản

Xem nhiều
7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

Những thay đổi của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

1. Chuyên gia: Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, ...

Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi...

Tại sao lựa chọn Sản phẩm và dịch vụ của QMC?

Chuyên nghiệp - Tốc độ - Năng động - Sáng tạo - Tận Tâm - Chân thành...

Thống kê