Đang tải... Vui lòng chờ...
Tư vấn doanh nghiệp
Kế hoạch triển khai ISO

TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Các bước triển khai ISO/IEC 17025

Thiết lập nhóm thực hiện dự án, Chuyên gia QMC sẽ tư vấn cho Công ty về: Thành phần nhân sự, chức năng nhiệm vụ của nhóm thực hiện dự án và của từng thành viên; Lựa chọn và phân công Phụ trách kỹ thuật, Quản lý chất lượng cho PTN (theo yêu cầu của ISO/IEC 17025 thì PTN phải có các vị trí này)

Khái quát ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm

tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì ?

Sơ lược về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Ý nghĩa của chứng nhận iso 22000

Sai lầm trong cung cấp thực phẩm có thể vô cùng nguy hiểm và đắt giá. Tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng và áp dụng, nhằm đảm bảo an toàn và chắc chắn rằng, không có mắt xích nào yếu trong chuỗi cung cấp thực phẩm. Vì sao ISO 22000 lại quan trọng trong thời điểm này?

Thống kê