Đang tải... Vui lòng chờ...

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

1. Cách làm:

- Xây dựng tiêu chuẩn hóa của một thành phố thông minh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO.

- Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

- Phạm vi: triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ các nguồn lực trong phạm vi toàn thành phố.

2. Mục đích:

- Nâng cao cuộc sống người dân, làm cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

- Nâng cao mức sống con người, thông qua ứng dụng các tiêu chuẩn khoa học công nghệ.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong phạm vi thành phố.

 

Ông: Nguyên Trung Chính- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC cho rằng, muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là các tiêu chuẩn quản lý ISO mà hiện tại các thành phố thông minh trên thế giới đang áp dụng.

Ông: Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cho rằng muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải xây dựng hệ thống mạng lan dùng chung của toàn thành phố.

 

In văn bản

Xem nhiều
Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

Doanh nghiệp đang cần một CEO điều hành hoạt động doanh nghiệp...

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001:2015 với doanh nghiệp là...

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Khía cạnh doanh nghiệp: DN gặp khó khăn một phần có phải là do công tác hoạch định...

Sự khác biệt chất lượng đào tạo của QMC

Đưa ra giải pháp quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp - đem lại giá trị gia tăng tối ưu cho từng khách hàng...

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp

Thống kê