Đang tải... Vui lòng chờ...

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

1. Cách làm:

- Xây dựng tiêu chuẩn hóa của một thành phố thông minh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO.

- Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

- Phạm vi: triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ các nguồn lực trong phạm vi toàn thành phố.

2. Mục đích:

- Nâng cao cuộc sống người dân, làm cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

- Nâng cao mức sống con người, thông qua ứng dụng các tiêu chuẩn khoa học công nghệ.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong phạm vi thành phố.

Ông: Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC cho rằng, muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là các tiêu chuẩn quản lý ISO mà hiện tại các thành phố thông minh trên thế giới đang áp dụng.

Ông: Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cho rằng muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải xây dựng hệ thống mạng lan dùng chung của toàn thành phố.

In văn bản

Xem nhiều
Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Việc quản trị theo quá trình giải quyết các vấn đề thực tại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực.

Nhà quản lý chuyên nghiệp - theo chuẩn mực ISO

“Nhà quản lý chuyên nghiệp” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, điều hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO- đơn vị nào uy tín?

Khi doanh nghiệp chọn Tổ chức chứng nhận để chứng nhận hệ thống quản lý liên quan đến các hệ thống như ISO 9001, ISO 14001,

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Thống kê