Unit 5 lớp 8

     

2. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunction in the box lớn make compound sentences.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8

(Nối mỗi cặp câu với cùng một liên từ phù hợp trong khung để làm câu phức)

*

Hướng dẫn giải:

1. At Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns, so it’s a memorable childhood experience.

2. During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets, and they make chung cakes as well. 

3. The Hung King’s sons offered him many special foods, but Lang Liey just brought him a chung cake và a day cake.

4. To welcome Tet, we decorate our house with peach blossoms, or we can buy a mandarin tree for a longer lasting display.

5. The Huong Pagoda Festival is always crowded, yet we lượt thích to go there lớn pray for goof fortune và happiness.

Tạm dịch:

1. Vào liên hoan Trung thu, trẻ em mang đều lồng đèn xinh đẹp, bởi vậy nó là 1 trong kỷ niệm trẻ con thơ xứng đáng nhớ.

2. Vào suốt thời gian Tết, người nước ta mua toàn bộ các loại các loại bánh kẹo và họ còn hỗ trợ bánh bác nữa.

3. Các con của vua Hùng tặng cho ông hầu hết món ăn đặc biệt, nhưng Lang Liêu lại mang mang lại ông một chiếc bánh chưng và một cái bánh dày.

4. Để tiếp nhận Tết, công ty chúng tôi trang trí bên với hoa đào, hoặc chúng tôi có thể sở hữu một cây quất để trưng lâu dài.

5. Tiệc tùng, lễ hội chùa Hương luôn luôn đông đúc, nhưng công ty chúng tôi thích mang đến đó để mong điều may với hạnh phúc.

3. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunctive adverb in the box to lớn make compound sentences.

(Nối từng cặp câu với cùng 1 trạng từ liên từ tương thích trong khung để gia công thành câu phức.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Chu Dong Tu and Giong are both lengendary saints; however/ nevertheless, they are worshipped for different things.

2. Tet is the most important festival in Vietnam; therefore, most Vietnamese return trang chủ for Tet.

3. Tet is a time for us lớn worship our ancestors; moreover, it is also a time for family reunion.


4. The Khmer believe they have khổng lồ float lanterns; otherwise. They not get good luck.

5. The Hung King Temple Festival was a local festival; nevertheless / Iiowever, it has become a public holiday in Vietnam since 2007

Tạm dịch:


1. Chử Đồng Tử cùng Thánh Gióng cả hai gần như là thuyền thuyết; mặc dù nhiên, họ được bái cúng vày những điều khác nhau.

2. đầu năm mới là lễ hội đặc trưng nhất ngơi nghỉ Việt Nam, vày vậy số đông người nước ta đều về lại nhà vào dịp Tết.

3. đầu năm mới là thời hạn cho bọn họ thờ bái tổ tiên, mặc dù nó cũng chính là thời gian sum vầy gia đình.


4. Tín đồ Khmer tin tưởng rằng họ phải thả nổi lồng đèn, nếu như không họ không chạm mặt điều may.

Xem thêm: App Tách Nhạc Và Lời Trên Ios, 5 Phần Mềm Tách Lời Bài Hát Để Tạo Beat Karaoke

5. Liên hoan đền Hùng là một tiệc tùng địa phương; mặc dù nó đang trở thành một thời điểm dịp lễ chung ở nước ta từ năm 2007.

4. Match the dependent clauses with the independent ones tomake complex sentences.

(Nối mệnh đề chủ quyền với mệnh đề phụ thuộc để triển khai thành câu phức.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - b

2 - d

3 - e

4 - f

5 - a

6 - c

Tạm dịch:

1. Khi giặc Ân vào Việt Nam, thuyền thuyết bảo rằng cậu bé 3 tuổi bự nhanh như thổi và đánh hạn chế lại chúng.

2. Chính vì quan chúng ta là bài hát dân gian của Bắc Ninh, chỉ loại hình hát này mới được phép hát ở tiệc tùng, lễ hội Lim.

3. Tuy nhiên Tiên Dung là nhỏ của vua Hùng vật dụng 18, cô ấy vẫn kết thân với người đàn ông nghèo Chử Đồng Tử.

4. Giả dụ cặp trườn trong liên hoan đua trườn đi ra bên ngoài hàng, chúng không thể thường xuyên cuộc đua.

5. Khoác dù liên hoan tiệc tùng chọi trâu nghe xứng đáng sợ, dẫu vậy nó là một trong những phần cần thiết của nghi lễ để thờ bái thần Nước.

6. Trong lúc thuyền rồng sinh hoạt ghe Ngo Sóc Trăng đang đua, đám đông cổ vũ họ cùng với trống và còng.

5. Fill each blank with one suitable subordinator when, while, even though/ although, because or if.

(Điền vào mỗi khoảng trống với một từ tương xứng when, while, even though!although, because, if.)

*

Hướng dẫn giải:

(1) Because (2) If (3) when

(4) while (5) When (6) Although

Tạm dịch:

LỄ HỘI ĐUA VOI

Lễ hội đua voi được tổ chức bởi người M’Nông vào ngày xuân ở buôn Đôn, hoặc ngơi nghỉ trong rừng gần sông Srepok, Đắk Lắk. Bởi vì không gian đề xuất đủ rộng mang đến 10 nhỏ voi đua, fan dân làng mạc thường lựa chọn 1 khu vực cân đối và rộng lớn. Ví như cuộc đua được tổ chức triển khai trong rừng, khu vực phải không có không ít cây lớn.

Những nhỏ voi được dẫn mang đến vạch phát xuất và khi hiệu lệng được gửi ra, cuộc đua bắt đầu. Những con voi được khích lệ bằng âm nhạc của trống, còng và đám đông cổ vũ trong lúc chúng đua.

Khi một nhỏ voi win trận, nó sẽ đưa vòi lên phía trên đầu với nhận giải thưởng. Tuy vậy giải thưởng bé dại nhưng mọi người cưỡi phần đông tự hào là người thành công cuộc đua.

6. Use your own words/ ideas lớn complete the sentences below. Compare your sentences with a partner.

(Sử dụng từ riêng rẽ để xong xuôi các câu mặt dưới. đối chiếu câu của người sử dụng với các bạn học.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Although I like the Giong Festival, I don’t have much chance to lớn join it. 

2. Because it is one of the most famous festivals, so many people take part in it. 

3. If you go to lớn Soc Son, you should visit Giong Temple.

4. When people go to Huong Pagoda, people bring fruit khổng lồ worship Hung King. 

5. While people are travelling along Yen stream, they can enjoy the beautiful scenery of the area. 

Tạm dịch:

1. Tuy vậy tôi thích tiệc tùng Gióng, nhưng lại tôi không có nhiều cơ hội đề tham gia.

2. Bởi vì nó là một trong những lễ hội danh tiếng nhất, có tương đối nhiều người tham gia.

3. Nếu bạn đi mang lại Sóc Sơn, bạn nên thăm đền Gióng.

Xem thêm: Bài Văn Tả Khu Vườn Vào Buổi Sáng Lớp 5, Bài Văn Tả Cảnh Khu Vườn Vào Buổi Sớm

4. Khi người ta đi miếu Hương, fan ta thường có trái cây đến thờ cúng vua Hùng.