Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

     Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng đặc điểm giao hoán (a+b=b+a), tính chất phối hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), cùng qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải đưa ra tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + trăng tròn = 1130. )

qmc-hn.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Hoạt Động Của Máy Biến Thế, Lý Thuyết Máy Biến Thế Lý 9

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp qmc-hn.com
Xem thêm: Phương Pháp Giải Nhanh Các Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, 20 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học Vô Cơ

Cảm ơn bạn đã áp dụng qmc-hn.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép qmc-hn.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.