Bài 113 trang 44 sgk toán 6 tập 1

     

a) Ta có(B(12) = left, , 12, , 24, , 36, , 48, , 60, , ... ight\)

Mà(x in B(12)) và(20 leq x leq 50) nên(x in left24, 36, 48 ight\)

b) Ta có: (x ,, vdots ,, 15 Rightarrow x in B(15)). Bởi đó:(x in left, , 15, , 30, , 45, ... ight\)

Mà (0 nên(x in left15; , 30 ight\)

c) Ta có:(Ư(20) = left1, , 2, , 4, , 5, , 10, , đôi mươi ight\)

Mà (x in Ư(20) )và(x > 8) nên(x in left10, , 20 ight\)

d)(16 ,, vdots ,, x) nên(x in Ư(16) = left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)

Vậy(x in left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)
Bạn đang xem: Bài 113 trang 44 sgk toán 6 tập 1

Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 13: Ước cùng bội khác • Giải bài xích 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tìm các bội của... • Giải bài xích 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những ước của (4),... • Giải bài xích 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những số tự nhiên... • Giải bài 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Có(36) học tập sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: Ước cùng bội
• Giải bài xích 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Lượng Dữ Liệu Lưu Trữ Trong Tệp, Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Tệp

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Dùng Kem Trị Mụn Trước Hay Sau Serum, Kem Dưỡng Ẩm Và Kem Chống Nắng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12