Bài 13 trang 119 sgk toán 8

     

Cho hình 125 vào đó(ABCD) là hình chữ nhật,(E) là một trong những điểm bất kỳ nằm trê tuyến phố chéo(AC,, FG // AD) và(HK // AB.) chứng minh rằng nhì hình chữ nhật(EFBK) và(EGDH) có cùng diện tích.

*
Bạn đang xem: Bài 13 trang 119 sgk toán 8

Vì(FG // AD) (giả thiết)(Rightarrow EG // KC)Vì(HK // DC) (giả thiết)(Rightarrow EK // GC)(Rightarrow)Tứ giác(EKCG) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)Mặt khác(widehatGCK = 90^o) (giả thiết)(Rightarrow EKCG)là hình chữ nhật ( vệt hiệu nhận biết hình chữ nhật)Tương tự ta chứng tỏ được(AHEF) là hình chữ nhậtXét(ΔECG) và(ΔCEK) có:(EG = KC)(vì(EKCG) là hình chữ nhật)(EC)chung (giả thiết)(EK = CG)(vì(EKCG) là hình chữ nhật)(Rightarrow ΔECG = ΔCEK) (cạnh - góc - cạnh)(Rightarrow S_ECG = S_CEK )Tương tự:(ABCD)là hình chữ nhật ta có:(S_AHE = S_EFA)(S_ADC = S_AHE + S_EGDH + S_ECG)(S_CBA = S_EFA + S_EFBK + S_CEK)(Rightarrow S_AHE + S_EGDH + S_ECG = S_EFA + S_EFBK + S_CEK\ Rightarrow S_EGDH = S_EFBK)
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập rèn luyện (trang 119) khác • Giải bài 9 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 (ABCD)là một hình... • Giải bài 10 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho 1 tam giác vuông.... • Giải bài xích 11 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 giảm hai tam giác vuông... • Giải bài 12 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính diện tích những hình... • Giải bài 13 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình 125 trong... • Giải bài 14 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Một đám khu đất hình... • Giải bài 15 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Vẽ hình chữ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học 8


Xem thêm: Top 9 Bài Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Lớp 10 Ngắn Gọn ❤️️20 Mẫu Văn Bản

bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 119)
• Giải bài 9 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 10 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 11 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 12 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 13 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 14 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 15 trang 119 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Những Câu Nói Dối Ngày Cá Tháng Tư 1/4 Kinh Điển Nhất, Lời Nói

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều