Bài 19 Trang 22 Sgk Toán 7 Tập 2

     

Số trọng lượng (tính bởi kilôgam) của 120 em của một trường chủng loại giáo ở thành phố A được khắc ghi trong bảng 27:

kimsa88
cf68