BÀI 24 TRANG 76 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Một dòng cầu được thiết kế theo phong cách như hình 21 bao gồm độ lâu năm (AB = 40m), độ cao (MK = 3m). Hãy tính bán kính của con đường tròn chứa cung (AMB).

*

Hình 21


Hướng dẫn: (Biểu diễn câu hỏi như hình vẽ)

- call MN là 2 lần bán kính đi qua M là điểm ở trung tâm cung AB.

- bệnh minh(Delta KAMacksim Delta KNB), từ đó tính R

kimsa88
cf68