BÀI 5 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

     

Giải bài xích 5: Trường phù hợp đồng dạng thứ nhất - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài bác học. Phương pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài xích học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ABC và$Delta $ A"B"C" có các kích cỡ như hình 30 (cùng đơn vị chức năng đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" có đồng dạng cùng nhau không?

*

Điền vào chỗ trống (...) để triển khai xong lời giải:

- rước M bên trên AB sao để cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với BC cắt cạnh AC trên N.

Bạn đang xem: Bài 5 trường hợp đồng dạng thứ nhất

- bởi MN // BC đề xuất $Delta $ AMN$sim $ $Delta $......

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, xuất xắc $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ cần AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ .........

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- mang M bên trên AB làm sao để cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng tuy nhiên song với BC giảm cạnh AC tại N.

- vì chưng MN // BC đề nghị $Delta $ AMN$sim $ $Delta $ ABC

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, xuất xắc $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ cần AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) với MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ A"B"C"

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Xem thêm: Bàn Luận Về Phép Học - Phân Tích Bài Của Nguyễn Thiếp

2. A) mang lại hình 32, độ dài những cạnh mang đến trên hình vẽ ( tất cả cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC và A"C".

* minh chứng $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào nơi trống (...) để hoàn thành lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" =$sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông tại A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$frac......AC$ =$fracB"C".......$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).

Vậy $Delta $ ABC$sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông tại A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" =$sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông tại A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Mg, 1 Kg Bằng Bao Nhiêu Gam, Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Mg

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$fracA"C"AC$ =$fracB"C"BC$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).