BÀI 52 TRANG 85 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Cho một tam giác vuông, trong đó cạnh huyền dài(20cm) với một cạnh góc vuông dài(12cm.) Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông cơ trên cạnh huyền.
Bạn đang xem: Bài 52 trang 85 sgk toán 8 tập 2

*

Hướng dẫn:

Bước 1: chứng minh(ΔHBA acksim ΔABC) để được tỉ lệ thức(dfracHBAB = dfracBABC)

Bước 2: Tính(HB)

Bước 3: Tính(HC)

Bài giải

Giả sử(ΔABC) vuông tại(A) tất cả cạnh huyền(BC = 20cm;) cạnh(AB = 12cm) và con đường cao(AH. )

Khi đó(HB) và(HC) lần lượt là hình chiếu của cạnh(AB) và(AC) lên cạnh huyền(BC.)

Xét(ΔHBA) và(ΔABC) có:(widehatBAC = widehatAHB)( (= 90^o))( widehatB)chung(Rightarrow ΔHBA acksim ΔABC)(g.g)(Rightarrow dfracHBAB = dfracBABC)(cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)(Rightarrow HB = dfracAB^2BC = dfrac12^220 = 7,2 , (cm))

Lại có:(HC = BC - HB = trăng tròn - 7,2 = 12,8 , (cm))


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập rèn luyện (trang 84) khác • Giải bài xích 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Ở hình 51, tam... • Giải bài 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bóng của một ống khói... • Giải bài 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Chân đường... • Giải bài 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho 1 tam giác vuông,...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 84)
• Giải bài 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Truyện Lạc Long Quân Và Âu Cơ, TruyềN ThuyếT LạC Long Quã¢N Vã  Ã‚U Cæ¡

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ảnh Đám Cưới Khởi My - Hành Trình Từ Yêu Tới Cưới Của Khởi My

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12