Bài 78 Trang 98 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Chân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn trụ có chu vi là (12 m). Hỏi chân đống mèo đó chỉ chiếm một diện tích s bao nhiêu mét vuông?
Bạn đang xem: Bài 78 trang 98 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) nhờ vào chu vi hình tròn trụ tìm buôn bán kính hình tròn trụ đó: (R=dfracC2pi.)

+) Diện tích hình tròn trụ bán kính (R) là: (S=pi R^2.)


Lời giải đưa ra tiết

Theo đưa thiết thì chu vi con đường tròn chân đống cát là (C = 2πR = 12mRightarrow R =dfrac12 2pi = dfrac6 pi ).

Diện tích phần khía cạnh đất mà lại đống mèo chiếm vị trí là:

(S = π. R^2) =( π) (left ( dfrac6pi ight )^2) (=dfrac36pi ) (≈ 11,5) ((m^2))

qmc-hn.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Tính Chất Của Hình Chóp Đều Có Các Mặt Bên Là? Hình Chóp Tứ Giác Đều Là Gì

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp qmc-hn.com
Xem thêm: Quốc Hiệu Nước Ta Vào Thời An Dương Vương Đặt Quốc Hiệu Nước Ta Là Gì ?

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện qmc-hn.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép qmc-hn.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.