Bài 9 Trang 71 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Tứ giác(ABCD) có(AB = BC) và(AC) là tia phân giác của góc(A.) chứng minh rằng(ABCD) là hình thang.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:Bước 1: triệu chứng minh(widehatC_1 = widehatA_2)Bước 2: chứng minh(BC // AD.) Từ đó suy ra(ABCD) là hình thang.

Bài giải( riangleABC)có:(BA = BC) (giả thiết)(Rightarrow riangleABC)cân tại(B) (tính chất tam giác cân)(Rightarrow widehatA_1 = widehatC_1)(định nghĩa tam giác cân)Lại có:(widehatA_1 = widehatA_2) (vì(AC) là tia phân giác (widehatBAD ))(Rightarrow widehatC_1 = widehatA_2)(Rightarrow BC // AD)(cặp góc so le trong bằng nhau)(Rightarrow ABCD)là hình thang (định nghĩa hình thang)


*Xem thêm: Bài 25 Lịch Sử 10 : Bài 25, Lịch Sử 10 Bài 25 (Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm)

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 2: Hình thang khác • Giải bài bác 6 trang 70 – SGK Toán lớp 8 tập 1 sử dụng thước cùng êke, ta... • Giải bài bác 7 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài bác 8 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD,,,... • Giải bài 9 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tứ giác(ABCD)... • Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 12 là hình...


Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cái Quạt Máy Lớp 9 Chọn Lọc

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8