Bài tập câu tường thuật lớp 9

     

Câu tường thuật là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong tiếng Anh, mở ra nhiều trong các bài thi và kiểm tra. Vậy làm sao để cụ rõ những dạng thắc mắc và bài tập hay xuất hiện thêm về Câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh?

Hôm ni qmc-hn.com sẽ cung ứng đến các bạn các dạng thắc mắc và bài bác tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật hay mở ra trong bài bác thi để các bạn luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9

Bạn đang xem: bài xích tập câu trần thuật lớp 9 có đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng câu hỏi và bài tập về câu trần thuật trong giờ Anh3. Bài tập về câu tường thuật, có kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một vài kiến thức cơ bản về câu tường thuật trước lúc bước vào các dạng thắc mắc cũng như bài tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng phương pháp sử dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come khổng lồ my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vày this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your oto to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t bởi vì anything worse, Jane.” Jane’s brother said to lớn her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you lớn school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept lớn take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vì chưng you plan khổng lồ buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to lớn you as soon as possible,” the clerk said khổng lồ him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to lớn come khổng lồ my birthday party.” My brother said to me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning khổng lồ study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come to lớn the concert khổng lồ see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come khổng lồ see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vày you want to lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm: Đừng Lơ Là Điều Này Khi Dùng Nước Uống Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go khổng lồ the beach.

4. The clerk told Lisa khổng lồ bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to come khổng lồ her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi vì that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lend her his oto to carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to vày anything worse.

13. She told Jack that she would take him lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned to lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people lớn come to his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning to lớn go to lớn school by train.

22. March’s mother told him not lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to lớn come to lớn the concert khổng lồ see her show.

24. Mary’s father told her not khổng lồ drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh Lớp 8, Soạn Bài Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh (Trang 35)

30. John advised Anna to vì well everything that her boss had requested.

Trên đây là toàn thể kiến thức về các dạng câu hỏi và bài tập về Câu tường thuật chi tiết nhất cơ mà qmc-hn.com vẫn tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất đặc biệt quan trọng trong giờ Anh, vì chưng vậy mà chúng ta nên rèn luyện thường xuyên. Chúc các bạn học tốt!