BÀI TẬP CHỨNG MINH 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY

     

qmc-hn.com trình làng đến những em học sinh lớp 11 nội dung bài viết Chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng đồng qui cùng 3 đường thẳng đồng qui, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Bài tập chứng minh 3 đường thẳng đồng quy

*

*

*

*

Nội dung bài viết Chứng minh 3 điểm thẳng hàng đồng qui và 3 đường thẳng đồng qui:Chứng minh tía điểm trực tiếp hàng: Ta chứng minh ba đặc điểm đó cùng trực thuộc 2 phương diện phẳng phân biệt. Lúc đó chúng yêu cầu cùng thuộc đường thẳng giao con đường của nhì mặt, có nghĩa là thẳng hàng. Chứng tỏ ba đường đồng qui: trả sử cần chứng tỏ AB, CD, MN đồng qui. Ta tìm K là giao của AB cùng CD, sau đó chứng tỏ K, M, N thẳng hàng.BÀI TẬP DẠNG 4: lấy ví dụ 1. Cho mặt phẳng (a) và tía điểm A, B, C ko thẳng mặt hàng nằm dạng hình phẳng (a). Giả sử các đường trực tiếp BC, CA, AB lần lượt giảm (a) trên D, E, F. Chứng tỏ ba điểm D, E, F trực tiếp hàng. Ví dụ như 2. Trong phương diện phẳng (a), cho tam giác BCD, A là 1 trong những điểm ko thuộc (a). Hotline E, F, G theo thứ tự là cha điểm trên tía cạnh AB, AC, BD thế nào cho EF cắt BC trên I, EG cắt AD tại H. Chứng tỏ CD, IG, HF đồng qui. Vào (BCD) đặt CD0IG = K, suy ra F, K, H thẳng hàng. Vậy FH, CD, IG đồng qui trên K.Ví dụ 3. Mang lại tứ diện ABCD. Call I là vấn đề nằm trê tuyến phố thẳng BD nhưng không tính đoạn BD. Trong khía cạnh phẳng (ABD) ta vẽ một mặt đường thẳng qua I giảm hai đoạn AB với AD lần lượt tại K với L. Trong phương diện phẳng (BCD) ta vẽ một đường thẳng qua I cắt hai đoạn CB với CD thứu tự tại M với N. A) hotline E = BN0DM; F = BL0DK với J = LM0KN. Chứng minh rằng tía điểm A, J, E thẳng mặt hàng và cha điểm C, J, F cũng thẳng hàng. B) mang sử hai tuyến phố thẳng KM và LN cắt nhau trên H, chứng minh rằng điểm H nằm trên phố thẳng AC.Ví dụ 5. Trong phương diện phẳng (a), mang lại tứ giác ABCD, S là một trong điểm ko thuộc (a). Gọi I, J là hai điểm cố định và thắt chặt trên SA và SC với si mê > IA cùng SJXem thêm: Bảng Giá Bình Nước Lọc Bao Nhiêu Lít Bình Vòi, Bình Nước 20L Nặng Bao Nhiêu Kg


qmc-hn.com
là website chia sẻ kiến thức tiếp thu kiến thức miễn phí những môn học: Toán, đồ dùng lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn, kế hoạch sử, Địa lý, GDCD tự lớp 1 đi học 12.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Reset Modem Wifi Tp-Link, Cách Reset Router Wifi Tp