BÀI TẬP CHUYỂN DỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

     

Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi trong vận động thẳng biến hóa đều.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển dộng thẳng biến đổi đều

-Chọn hệ quy chiếu.

-Áp dụng các công thức:

+Công thức vận tốc: v = v$_0$ + at

+Công thức cùng vận tốc: $a=fracv-v_0t$

+Công thức quãng đường: $s=v_0t+frac12at^2$

+Công thức độc lập thời gian: $v^2-v_0^2=2.a.s$

Lưu ý:

$centerdot $ tốc độ nhận giá trị dương trường hợp vật chuyển động cùng chiều dương, nhận quý hiếm âm trường hợp vật chuyển động ngược chiều dương.

$centerdot $ Vật vận động nhanh dần số đông thì a.v > 0 ; vật chuyển động chậm dần rất nhiều thì a.v

$centerdot $ vào hệ đơn vị SI thì: s (m) ; a (m/s$^2$) cùng 1 km/h = $frac13,6$ m/s.

Dạng 2: Viết phương trình đưa động.

-Bước 1: Chọ hệ quy chiếu

+Chọn trục tọa độ Ox.

+Chọn mốc thời gian t = 0.

-Bước 2: Viết phương trình chuyển động.

$x=x_0+v_0t+frac12at^2$

+ $x_0$: là tọa độ lúc đầu của chất điểm ($x_0$ lấy quý giá dương nếu chất điểm nằm tại phía dương của trục tọa độ ấy, lấy quý hiếm âm nếu chất điểm nằm tại vị trí phía âm của trục tọa độ ấy).

+ $v_0$: là vận tốc của thứ tại thời điểm thuở đầu (t = 0) (v$_0$ lấy giá trị dương nếu chất điểm hoạt động cùng chiều dương với lấy quý hiếm âm nếu hóa học điểm hoạt động ngược chiều dương).

+Vật chuyển động nhanh dần đều thì av > 0 , vận động chậm dần số đông thì av

+ t: thời hạn chuyển động.

B)Bài tập minh họa:

Câu 1: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga. Vận động nhanh dần dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Hỏi sau bao thọ nữa tàu đạt được tốc độ 54 km/h?

A.t = 30s B.t = 5s C.t = 10s D.20s

phía dẫn

-Gia tốc của đưa động: a = $frac10-020=0,5m/s^2$

-Phương trình tốc độ của vật: v = at = 0,5t

Thời gian để tàu đạt gia tốc 54 km/h = 15 m/s tính từ lúc tàu đạt vận tốc 36 km/h là: $Delta t=frac150,5-20=30-20=10$s

Chọn giải đáp C.

Câu 2: Một vật hoạt động thẳng có phương trình x = 30 + 4t - t$^2$ (m;s). Tính quãng mặt đường vật đi từ thời khắc t$_1$ = 1s đến thời khắc t$_2$ = 3s?

A.2m B.0 C.4m D.Một giải đáp khác.

hướng dẫn

Từ phương trình tọa độ - thời gian ta thu được phương trình vận tốc v = 4 – 2t $ o $ v = 0 $leftrightarrow $ t = 2s, vật vẫn đổi chiều vận động sau 2s.

*
 

Do vậy quãng đường đi được của đồ vật được tính:

$s=s_1+s_2=left| x_2-x_1 ight|+left| x_3-x_2 ight|=left| 4-3 ight|+left| 3-4 ight|=2$m

Chọn đáp án A.

Câu 3: Một thứ đang vận động với vận tốc 36 km/h, bác tài tắt máy cùng hãm phanh xe chuyển động chậm dần phần đa sau 50m nữa thì dừng lại. Quãng đường xe đi được vào 4s tính từ lúc lúc ban đầu hãm phanh là:

A.20m B.32m C.18m D.2,5m

phía dẫn

Gia tốc của gửi động: a = $frac0^2-10^22.50=-1m/s^2$

Quãng đường cơ mà xe đi được trong 4s kể từ lúc hãm phanh là: $s=v_0t+frac12at^2=10.4+frac12(-1).4^2$ = 32m

Chọn câu trả lời B.

Xem thêm: 90 Câu Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Nhật Bản Phần 1 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Nhật Bản

Câu 4: Một vật vận động thẳng có phương trình tốc độ v = 2 – 2t. Tốc độ trung bình của vật sau 4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:

A.-2 m/s B.12 m/s C.-12 m/s D.2,5 m/s

phía dẫn

Ta xem xét rằng sau 1s vật vẫn đổi chiều đưa động

*

Chọn gốc thời hạn là vị trí vật bước đầu chuyển động, ta có:

Phương trình li độ của vật: $x=v_0t+frac12at^2=2t-t^2$

+Tại t = 0: $x_0$ = 0

+Tại t = 1s: x$_1$ = 1m

+Tại t = 4s: x$_4$ = -8m

$Rightarrow $ Ta suy ra:

+Quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên là: $s_1=x_1-x_0$ = 1m

+Quãng đường vật đi được trường đoản cú giây sản phẩm 1 cho giây sản phẩm 4 là: $s_2=left| x_4-x_1 ight|=left| -8-1 ight|$ = 9m

$Rightarrow $ Quãng con đường vật đi được sau 4s: s = s$_1$ + s$_2$ = 1 + 9 = 10m

Tốc độ trung bình: $v_tb=fracst=frac101+3$ = 2,5 m/s

Chọn giải đáp D.

Câu 5: Một vật vận động thẳng nhanh dần đều, vào giây thứ hau thiết bị đi được quãng đường dài 1,5m. Tính quãng mặt đường vật đi được vào giây thiết bị 100?

A.199m B.200m C.99,5m D.210,5m

hướng dẫn

Gọi a là vận tốc của đưa động.

+Vận tốc của đồ gia dụng sau giây thứ nhất là: v$_01$ = a.1 = a

Quãng đường cơ mà vật đi được trong giây trang bị hai:

$s_2=v_01t+frac12at^2=a+fraca2=1,5a=1,5 o a=1m/s^2$

+Vận tốc của đồ vật sau giây vật dụng 99: $v_099=a.99=99$ m/s

Quãng đường vật đi được vào giây vật dụng 100:

$s_100=v_099t+frac12at^2=99.1+frac121.1=99,5m$

Chọn lời giải C.

Câu 6: Phương trình nào sau đây cho biết thêm vật hoạt động nhanh dần hầu hết dọc theo hướng dương của trục x?

A.x = 10 – 5t – 0,5t$^2$ B.x = 10 – 5t + 0,5t$^2$

C.x = 10 + 5t + 0,5t$^2$ D.x = 10 + 5t – 0,5t$^2$

hướng dẫn

Chuyển động nhanh dần mọi thì a và v thuộc dấu, theo chiều dương của Ox phải a và v bắt buộc dương $Rightarrow $ phương án C phù hợp với yêu ước của đề bài.

Chọn đáp án C.

Câu 7: Vật vận động thẳng bao gồm phương trình x = 2t$^2$- 4t + 10 (m;s). Thứ sẽ dừng lại tại vị trí:

A.x = 10m B.x = 4m C.x = 6m D.x = 8m

phía dẫn

Phương trình tốc độ của vật:

V = -4 + 4t

V = 0 $leftrightarrow $ -4 + 4t = 0 $ o $ t = 1s

Vật sẽ dừng lại tại vị trí: x = 2.1$^2$ - 4.1 + 10 = 8m

Chọn đáp án D.

Câu 8: Phương trình hoạt động của một vật gồm dạng x = 3 – 4t + 2t$^2$ (m;s). Biểu thức vận tốc tức thời của trang bị theo thời gian là:

A.v = 2(t – 2) m/s B.v = 4(t – 1) m/s

C.v = 2(t – 1) m/s D.v = 2(t + 2) m/s

hướng dẫn

Từ phương trình chuyển động ta có:

$v_0=-4$

a = 2.2 = 4 m/s$^2$

$Rightarrow $ Phương trình vận tốc: v = -4 + 4t

Chọn lời giải B.

Câu 9: Một vật hoạt động nhanh dần hồ hết với vận tốc ban sơ v$_0$ = 0. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng con đường s$_1$ = 3m. Vào giây trang bị hai đồ đi được quãng đường s$_2$ bằng:

A.3m B.36m C.12m D.Một câu trả lời khác

hướng dẫn

Chọn cội tọa độ trên vị trí ban đầu chuyển động.

Gốc thời gian là dịp vật bước đầu chuyển động.

Ta có:

+ Phương trình chuyển động của thứ là: s = $frac12at^2$.

+Quãng mặt đường vật đi được trong giây trang bị nhất: s$_1=frac12a.1^2=3 o a=6m/s^2$

+Quãng con đường vật đi được trong nhị giây đầu là: $s_2=frac12.6.2^2$ = 12m

$Rightarrow $ Quãng mặt đường vật đi được trong giây thứ 2 là: s = $s_2-s_1$ = 12 – 3 = 9m

Chọn lời giải D.

Câu 10: Một xe hơi đang vận động với gia tốc 54 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đông đảo và tạm dừng sau 10s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô. Tốc độ của ô tô sau khoản thời gian hãm phanh được 6s là:

A.2,5m/s B.6m/s C.7,5m/s D.9m/s

phía dẫn

Gia tốc của xe:

$a=frac0-1510=-1,5m/s^2$

Phương trình vận tốc của vật: v = 15 – 1,5t

Vận tốc của xe sau thời điểm hãm phanh 6s là v = 15 – 1,5.6 = 6 m/s

Chọn đáp án B.

Câu 11: Một loại xe hơi giảm tốc chậm dần số đông từ 54 km/h còn 36 km/h trên quãng đường thẳng lâu năm 125m. Vậy vận tốc của xe cộ trên phần đường này là:

A.-1,480m/s$^^2$ B.-0,072m/s$^2$ C.-0,500m/s$^2$ D.-1,000m/s$^2$

Câu 12: Một ô tô hoạt động chậm dần hầu hết với vận tốc ban đầu v$_0$ = 20m/s và vận tốc 3 m/s$^2$. Gia tốc của xe lúc đi thêm 50m cùng quãng lối đi được cho đến khi dừng lại hẳn lần lượt có mức giá trị là:

A.12,37m/s ; 150m B.10m/s ; 66,7m

C.13,72m/s ; 150m D.13,27m/s ; 200m

Câu 13: Một đoàn tàu đang chạy với gia tốc 72 km/h thì hãm phanh, chạy chậm rãi dần hầu như sau 10s gia tốc giảm xuống còn 54 km/h. Hỏi sau bao lâu thì tàu dừng lại hẳn?

A.Sau 55s từ thời gian hãm phanh.

B.Sau 50s từ cơ hội hãm phanh.

C.Sau 45s từ thời điểm hãm phanh.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Về Người Mẹ Đẹp Đẽ Nhất, Tổng Hợp Những Hình Ảnh Về Mẹ Đầy Xúc Động Nhất

D.Sau 40s từ cơ hội hãm phanh.

Câu 14: lúc 7h, hai ô tô ban đầu khởi hành từ hai điểm A, B giải pháp nhau 2400m, hoạt động nhanh dần số đông và trái hướng nhau. Ô sơn đi tự A có gia tốc 1 m/s$^2$, còn xe hơi từ B có gia tốc 2 m/s$^2$. Chọn chiều dương phía từ A mang lại B, gốc thời hạn lúc 7h. Xác định vị trí hai xe chạm chán nhau?

A.1600m B.1200m C.800m D.2400m

Câu 15: cùng một lúc tại nhị điểm A, B biện pháp nhau 125m có hai vật hoạt động ngược chiều nhau. đồ dùng đi tự A có gia tốc đầu 4 m/s và vận tốc là 2 m/s$^2$, thứ đi từ bỏ B có tốc độ đầu 6 m/s và vận tốc 4 m/s$^2$. Biết các vật hoạt động nhanh dần dần đều. Chọn A có tác dụng gốc tọa độ, chiều dương phía từ A đến B, gốc thời gian lúc hai vật cùng xuất phát. Khẳng định thời điểm nhì vật gặp mặt nhau?