BÀI TẬP SO SÁNH HƠN LỚP 6

     

So sánh hơn thường xuyên được áp dụng cho việc so sánh 2 hay các vật/người cùng nhau (với các trường hợp so sánh 1 thứ với toàn diện và tổng thể ta dùng đối chiếu nhất)

2. Công thức

*So sánh hơn với tính từ bỏ ngắn cùng trạng trường đoản cú ngắn:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: This book is thicker than that one.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn lớp 6

*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ bỏ dài:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

Lưu ý: đối chiếu hơn được dìm mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước bề ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Những trường thích hợp tính từ bỏ bất quy tắc

Tính từ Dạng so sánh hơn Good/ well Better Many/ much More Little Less Far

Farther (về khoảng chừng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near Nearer Late Later Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)

Happy Happier Simple Simpler Narrow Narrower Clever Cleverer

Task 1. Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Hiển thị đáp án

1. More intelligent 2. Older 3. Larger
4. More colourful 5. Quieter 6. More boring
7. Bigger 8. Worse 9. More beautiful
10. Better

Task 2. Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào vị trí trống trong các câu sau

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse

B. Bad

C. The worst

D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More

B. The most

C. Much

D. As

3. It is ....... In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily

B. More noisier

C. Noisier

D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful

B. The more beautiful

C. The most beautifully

D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working

B. More hard-working

C. The most hard-working

D. As hard-working

Hiển thị đáp án

Task 3. Chọn câu trả lời đúng

1.I think London is more expensive/expensiver than New York.

2.Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?

3.Are you a better/good student than your sister?

4.My dad’s funny/funnier than your dad!

5.Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.

6.Physics is badder/worse than chemistry.

7.Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8.Australia is far/further hotter than Ireland.

9.It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10.Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Hiển thị đáp án

1. Expensive 2. Bigger 3. Better
4. Funnier 5. Than 6. Worse
7. Much safer 8. Far 9. Expensive
10. Longer

Task 4. Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào khu vực trống trong các câu sau

1. My office is ....... Away than mine.

A. Father

B. More far


C. Farther

D. Farer

2. Lana is ....... Than David.

A. Handsome

B. The more handsome

C. More handsome

D. The most handsome

3. She did the chạy thử ……….. I did.

A. As bad as

B. Badder than

C. More badly than

D. Worse than

4. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower

B. Slowest

C. More slow

D. More slower

5. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable

B. Comfortably

C. More comfortabler

D. Comfortable

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên android và iOS.


*

*

Bạn đang cân nhắc Tổng Hợp những Dạng bài Tập đối chiếu Hơn giờ đồng hồ Anh Lớp 6, Tổng Hợp những Dạng bài Tập so sánh Trong giờ Anh buộc phải không? làm sao hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, bởi vì nó cực kì thú vị và hay đấy!

So sánh hơn trong giờ anh được gọi là việc đối chiếu giữa 1 công ty với 2 hay những sự vật, hiện tượng lạ với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng lạ được nhắc tới.

Đang xem: bài tập so sánh hơn giờ anh lớp 6

Những nội dung thiết yếu có trong bài viết:

So sánh rộng được đọc là cấu trúc so sánh giữa 2 hay các vật/người với nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, vào số có 1 vật đạt được tiêu chuẩn được gửi ra tối đa so với những vật còn lại

So sánh hơn hay được áp dụng cho việc so sánh 2 hay các vật/người cùng nhau (với hầu như trường hợp so sánh 1 trang bị với tổng thể và toàn diện ta dùng so sánh nhất)

So sánh rộng với tính từ bỏ ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ nhận thêm đuôi “er” S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ hễ từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ bỏ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính tự dài với trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ lâu năm L-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the demo more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Lưu ý:

So sánh hơn được dấn mạnh bằng phương pháp thêmmuchhoặcfartrước hình thức so sánh

Ví dụ: My house isfarmore expensivethanhers.

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu như từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big=> bigger; hot=> hotter– cùng với tính từ tất cả 2 âm tiết xong bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vì là tính tự dài).=> ví như từ đó chấm dứt bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy=> happier; dry=> drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một trong những tính từ bao gồm 2 âm tiết tuy vậy khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh rộng của tính trường đoản cú ngắn.

+ một vài tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụngso sánh rộng và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ có tương đối nhiều hơn một âm tiết (trừ trường thích hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…


*

(Mới + HOT)–Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC

Các trường đúng theo bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less


Far

Farther (về khoảng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler

Narrow

narrower

Clever

cleverer

1. Cats are………… (intelligent) than rabbits.

Xem thêm: 12 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số 8 Chương 3 Chọn Lọc Có Đáp Án, Chương 3 Đại Số Lớp 8

2. Lana is……………(old) than John.

3. China is far …………(large) than the UK.

4. My garden is a lot ……………….(colourful) than this park.

5. Helen is ……………(quiet) than her sister.

6. My Geography class is …………….(boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1-more intelligent

2-older

3-larger

4-more colourful

5-quieter

6-more boring

7-bigger

8-worse

9-more beautiful

10-better

1. I think new york is moreexpensive/expensiverthan Pari.

2. Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?

3. Are you abetter/goodjob than your sister?

4. My mom’sfunny/funnierthan your mom!

5. Crocodiles are more dangerousthan/asfish.

6. Math isbadder/worsethan chemistry.

7. Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes.

8. Nước australia isfar/furtherhotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke ismoreexpensive/ expensiverthan a beer.

10. Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers.

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

2. Hot

3. Crazy

4. Slowly

5. Few

6. Little

7. Bad

8. Good

9. Attractive

10. Big

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly


5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English thử nghiệm was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the demo ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

1. He is (clever) ……………………. Student in my group.2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one.6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Vẽ Tranh Phong Cảnh Biển Lớp 7 Dễ Nhất, Vẽ Tranh Phong Cảnh Biển Lớp 7 Bằng Sáp Màu

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng được sử dụng nhiều trong số bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu như khách hàng không nắm vững cách dùng so sánh hơn trong giờ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ gồm có nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả làm bài xích của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, với để lại đa số comment, câu hỏi mà các bạn đang gặp mặt phải nhé.

Vậy là cho đây bài viết về Tổng Hợp các Dạng bài xích Tập so sánh Hơn giờ đồng hồ Anh Lớp 6, Tổng Hợp những Dạng bài Tập so sánh Trong giờ đồng hồ Anh đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn