Bài Tập So Sánh Ngang Bằng

     

So sánh ngang bằng là một trong các phương thức so sánh được sử dụng nhiều duy nhất trong tiếng Anh, được dùng để làm so sánh các sự vật, sự việc, con bạn ở trạng thái ngang bằng nhau

I. KHÁI NIỆM VÀ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Khái niệm:

So sánh bằng là việc so sánh giữa các sự vật, sự việc ở cấp độ nganh vằng nhau. So sánh ngang bằng là khi ta so sánh các vật bằng nhau, các sự câu hỏi bằng nhau.Bạn sẽ xem: bài xích tập so sánh ngang bằng

2. Biện pháp dùng

Dùng để so sánh hai hay những món ăn, thức uống, áo quần, thứ dụng… có tính năng, vẻ ngoài, hương vị ngang bởi nhau.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh ngang bằng

Her house is as high as her.My sister house is the same height as me.The sushi is as delicious as the fish 

Dùng để so sánh hai hay đa số người có rất nhiều tính chất, quánh điểm, tài năng ngang bằng nhau.

Britney sings as beautifully as TaylorMy sister is as beautiful as Mai Phuong.He is not as tall as his brother

II. CÔNG THỨC VÀ VÍ DỤ LUYỆN TẬP SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Công thức so sánh bằng

a. Cấu trúc

- cấu tạo sử dụng cùng với as .... As

Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Nếu là dạng đậy định, as tại vị trí thứ nhất rất có thể thay bằng soSau as phải là một trong đại trường đoản cú nhân xưng, không được là 1 tân ngữDanh trường đoản cú cũng rất có thể được dùng làm so sánh vào trường hợp này, nhưng đề xuất nhớ trước khi đối chiếu phải bảo vệ rằng danh từ bỏ đó bắt buộc có các tính từ bỏ tương đương.

- cấu trúc sử dụng cùng với same…. As

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Her house is as high as her.Her house is the same height as her.

Ví dụ:

He is as handsome as his brother

She is as as stupid as her friend

- The same...as >

Lưu ý:

– The same as ngược nghĩa cùng với different from : My nationality is different from hers.

– Trong giờ Anh của fan Mỹ rất có thể dùng “different than” nếu tiếp nối là cả một câu hoàn chỉnh (trường thích hợp này cực kỳ ít khi được sử dụng).

Xem thêm: 9 Mẫu Tóm Tắt Truyện Chữ Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân, Tóm Tắt Chữ Người Tử Tù

Ví dụ:

 Her plan is different from what I have thought.

= Her plan is different than I have thought.

– “From” hoàn toàn có thể thay thế bởi to.

Một số ví dụ về “the same” cùng “different from”:

These pens are the same as those.

He sings the same tuy vậy as his.

Xem thêm: Dự Báo Thời Tiết Ngày 2/4/2017, Nói Về Bằng Tiếng Anhai Nhanh 3 Tick Nha

Her plan is different from ours.

b. Một trong những danh từ gồm tính tương đương

Tính từ

Danh từ

heavy, light

wide, narrow

deep, shallow

long, short

big, small

weight

width

depth

length

size

 

 

*

Có thể các bạn quan tâm: