CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG BẰNG TIẾNG ANH

     
Bên cạnh những từ vựng về phương tiện giao thông, độc giả cần thiết bị cho bản thân phần đa từ vựng cơ bạn dạng về các loại biển báo thường thấy khi lưu lại thông trên đường để ship hàng các công ty đề giao tiếp mang tính quánh thù. Bài viết này đang giới thiệu cho những người đọc các từ vựng về biển khơi báo giao thông trong giờ đồng hồ Anh cũng như các bài tập vận dụng về chủ thể trên.

Bạn đang xem: Các biển báo giao thông bằng tiếng anh


*

Key takeaways

Từ vựng về biển lớn báo giao thông vận tải bằng tiếng Anh

Từ vựng bình thường về nhà đề biển khơi báo giao thông: roundabout, intersection, T-junction, tốc độ bump, u-turn,…

Từ vựng về những loại hải dương báo giao thông trong giờ Anh: prohibitory traffic signs, warning traffic signs, mandatory traffic signs, indication traffic signs, additional panels.

Từ vựng về biển lớn báo cấm: no traffic both ways, vị not go in opposite direction, no motorcycles allowed,…

Từ vựng về biển lớn báo nguy hiểm: road bent lớn the left/right, road narrows ahead on the left/right/both sides, two-way traffic,…

Từ vựng về biển báo hiệu lệnh: stop sign, go straight ahead only, turn left/right only,…

Từ vựng về biển cả báo chỉ dẫn: start of priority road, end of priority road, one-way road,…

Một số mẫu mã câu giao tiếp ứng dụng tự vựng về biển khơi báo giao thông: đa số mẫu câu tiếp xúc mẫu về cách hỏi chân thành và ý nghĩa biển báo, chỉ đường, diễn giải ý nghĩa biển báo,…

Từ vựng về những biển báo giao thông bằng tiếng Anh

Từ vựng thông thường về nhà đề biển cả báo giao thông

Dưới đây là một số trường đoản cú vựng bình thường về các khái niệm và hành vi thường lộ diện khi tham gia giao thông. Với mỗi từ vựng được cung cấp, sẽ có một ví dụ như để người đọc hình dung tốt hơn việc áp dụng từ vựng vào trong câu.

Roundabout /ˈraʊndəbaʊt/ (n): vòng xoay, vòng xuyến

Ví dụ: The accident happened at the roundabout caused a huge congestion. (Vụ tai nạn đáng tiếc ở vòng chuyển phiên đã làm cho giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.)

Intersection /ˌɪntəːˈsɛkʃən/ (n): nút giao nhau/ngã tư

Ví dụ: There is no traffic lights at the intersection ahead, so cross the road carefully. (Ngã tứ phía trước không tồn tại đèn giao thông, vậy nên hãy băng qua đường cẩn trọng nhé.)

T-junction /tiː-ˈʤʌŋkʃən/ (n): ngã ba

Ví dụ: You must only turn left or right at a T-junction.

Speed bump /spiːd bʌmp/ (n): gờ sút tốcVí dụ: Watch out for the speed bumps on this road, I have seen a sign that said that. (Coi chừng mấy cái gờ giảm tốc nha, tôi vừa bắt đầu thấy bao gồm biển báo nói gắng đó.)

U-turn /juː-tɜːn/ (n): việc quay đầu xe; make a u-turn /meɪk ə juː-tɜːn/ (v): xoay đầu xeVí dụ: Can we make a u-turn here, sir? (Chúng tôi hoàn toàn có thể quay đầu của xe được không ông?)

Pedestrian /pɪˈdɛstrɪən/ (n): người đi bộVí dụ: Pavements in Vietnam are not built for pedestrians because there are usually vendors and motorbikes occupy these places. (Vỉa hè ở nước ta không dành cho người đi bộ vì phần đông người bán hàng rong xuất xắc xe máy đang chiếm đầy đủ chỗ như vậy.)

Zebra crossing /ˈziːbrə ˈkrɒsɪŋ/ (n) = pedestrian crosswalk /pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒswɔːk/ (n): vun kẻ đường cho những người đi bộVí dụ: Pedestrians must walk on the zebra crossing when getting to the other side of the street. (Người đi dạo phải đi trên vạch kẻ con đường khi thông qua đường.)

Dead end /dɛd ɛnd/ (n): đường cụtVí dụ: This way leads to a dead end, try khổng lồ find another way. (Đường này dẫn cho ngỏ cụt đó, tìm mặt đường khác đi.)

Slow down /sləʊ daʊn/ (v): sút tốcVí dụ: Slow down! You are about lớn hit an old lady. (Chạy chậm chạp lại! chúng ta sắp tông bà núm kia kìa.)

Give way /gɪv weɪ/ (v): nhường đườngVí dụ: The driver gave me a signal so I gave way lớn him. (Người tài xế đến tôi biết tính hiệu nên tôi nhịn nhường đường mang đến anh ấy.)

Từ vựng về các loại hải dương báo giao thông trong tiếng Anh

Phần này sẽ trình làng tên giờ Anh của những loại biển lớn báo giao thông. Fan học hoàn toàn có thể sử dụng gần như từ vựng này nhằm liệt kê tác dụng của các loại biển hay dùng làm nói bao gồm một kiểu biển khơi báo tốt nhất định

Prohibitory traffic signs /prəˈhɪbɪtəri ˈtræfɪk saɪnz/ (n): đại dương báo cấm

Warning traffic signs /ˈwɔːnɪŋ ˈtræfɪk saɪnz/ (n): biển khơi báo nguy hiểm

Mandatory traffic signs /ˈmændətəri ˈtræfɪk saɪnz/ (n): biển báo cho biết lệnh

Indication traffic signs /ˌɪndɪˈkeɪʃən ˈtræfɪk saɪnz/ (n): biển khơi báo chỉ dẫn

Additional panels /əˈdɪʃənl ˈpænlz/ (n): biển phụ

Ví dụ:

A: There are mainly five types of traffic signs in Vietnam. They are prohibitory traffic signs, warning traffic signs, mandatory traffic signs, indication traffic signsadditional panels. (Nhìn tầm thường thì có năm loại biển khơi báo sinh hoạt Việt Nam. Chúng tất cả biển báo cấm, biển lớn báo nguy hiểm, biển thông tin lệnh, biển khơi báo chỉ dẫn và đại dương phụ.)B: What each of these signs mean? (Vậy từng loại biển báo có ý nghĩa sâu sắc gì?)A: Prohibitory traffic signs show things that drivers mustn’t vì while on the road. (Biển báo cấm cho thấy những điều người tinh chỉnh phương luôn thể không được thiết kế khi giữ thông bên trên đường.)B: So warning traffic signs warns you about the dangers ahead? (Vậy biển khơi báo nguy hại cảnh báo bạn về phần đa mối nguy trước mắt à?)A: Exactly. Mandatory traffic signs are similar to lớn the prohibitory traffic signs, they show actions that drivers must do. Và for the indication traffic signs, their function is khổng lồ signal the driver about a place or an action that should be done. (Đúng vậy. Biển báo hiệu lệnh cũng giống như như biển báo cấm, chúng cho thấy hành rượu cồn mà người lái xe xe nên làm. Và với đại dương báo chỉ dẫn, tác dụng của chúng là thông báo về một địa điểm hay một hành vi nên làm.)

Từ vựng về đại dương báo cấm

Ngoài giải pháp đưa ra ý nghĩa một giải pháp trực tiếp như theo các từ vựng bên dưới đây, tín đồ học có thể điều chỉnh cấu trúc câu để phù hợp về mặt ngữ pháp. Đa số các biển báo cấm có ý bao phủ định như các trường hợp ban đầu bằng “no” hay “do not”, tín đồ học cần lưu ý về việc thực hiện thể đậy định hợp lý để câu không sở hữu sai nghĩa. Khi làm câu về những biển báo cấm, người học cần thực hiện động từ khuyết thiếu “must”.

No traffic in both ways /nəʊ ˈtræfɪk ɪn bəʊθ weɪz/: mặt đường cấm

Ví dụ: Did you see the sign? It says “no traffic in both way”. (Cậu không thấy được biển báo sao? Nó nói rằng đường cấm đấy.)

Do not go in opposite direction /duː nɒt gəʊ ɪn ˈɒpəzɪt dɪˈrɛkʃən/: cấm đi ngược chiềuVí dụ: You mustn’t go in opposite direction on this road (Bạn không được phép đi ngược chiều trên phố này.)

No cars & three-wheeled motorcycles allowed /nəʊ kɑːz ænd θriː-wiːld ˈməʊtəˈsaɪklz əˈlaʊd/: cấm xe ô tô và xe tế bào tô ba bánhVí dụ: Cars & three-wheeled motorcycles are not allowed on this road. (Ô tô và xe ba bánh ko được phép trê tuyến phố này.)

No motorcycles/trucks/bikes/pedestrians allowed /nəʊ ˈməʊtəˈsaɪklz/trʌks/baɪks/pɪˈdɛstrɪənz əˈlaʊd/: cấm xe tế bào tô/xe tải/xe đạp/người đi bộ

Ví dụ: No bikes are allowed on this lane (Xe đấm đá bị cấm đi trên làn mặt đường này.)

Vehicle weight limit /ˈviːɪkl weɪt ˈlɪmɪt/: giới hạn tải trọng phương tiệnVí dụ: This sign says that the vehicle weight limit is 10 tons. (Biển báo này nghĩa là giới hạn tải trọng của phương tiện đi lại là 10 tấn.)

Do not turn left/right /duː nɒt tɜːn lɛft/raɪt/: cấm rẽ trái/phải

Ví dụ: You must turn left here because it is forbidden to lớn turn right here. (Bạn cần rẽ trái ở chỗ này vì đó là vấn đề cấm khi bạn rẽ đề nghị ở đây.)

No left/right u-turn /nəʊ lɛft/raɪt juː-tɜːn/: cấm xoay xe trở về bên cạnh trái/phảiVí dụ: You mustn’t make a left u-turn here.

Maximum speed limit /ˈmæksɪməm spiːd ˈlɪmɪt/: vận tốc tối đa cho phépVí dụ: 60 km/h is the maximum tốc độ permitted on this road. (60 km/h là tốc độ tối đa có thể chấp nhận được trên đoạn đường này.)

No passing /nəʊ ˈpɑːsɪŋ/: cấm vượtVí dụ: Passing or giving way lớn another vehicle is prohibited here. (Vượt phương diện xe không giống bị cấm ngơi nghỉ đây.)

No stopping & parking /nəʊ ˈstɒpɪŋ ænd ˈpɑːkɪŋ/: cấm dừng với đỗ xeVí dụ: The sign mean you must not stop nor park here. (Biển báo tức là bạn ko được giới hạn hoặc đỗ xe làm việc đây.)

End all of prohibitory orders /ɛnd ɔːl ɒv prəˈhɪbɪtəri ˈɔːdəz/: hết toàn bộ các lệnh cấmVí dụ: All of the earlier prohibitory orders are expired when we pass that sign. (Tất cả các lệnh cấm trước kia bị loại bỏ khi ta chạy qua biển cả báo đó.)

*

Từ vựng về biển cả báo nguy hiểm

Với tác dụng cảnh báo số đông mối nguy hoàn toàn có thể xảy ra, fan học hoàn toàn có thể vận dụng những từ vựng sau đây với đụng từ khiếm khuyết “should”. Một số trong những cụm tự như “on the lookout for”, “be careful/cautious to”, “pay attention to”,… rất có thể được áp dụng được thổ lộ ý cảnh báo.

Road bent khổng lồ the left/right /rəʊd bɛnt tuː ðə lɛft/raɪt/: vị trí ngoặt nguy hiểm về mặt trái/phảiVí dụ: Watch out. The road is bent khổng lồ the left. (Coi chừng nhé. Bao gồm chỗ ngoặt nguy nan về phía trái phía trước.)

Road ahead narrows tn the left/right/both sides /rəʊd əˈhɛd ˈnærəʊz tu: ðə lɛft/raɪt/bəʊθ saɪdz/: mặt đường bị thu nhỏ về phía trái/phải/hai bênVí dụ: You should slow down because the road ahead narrows lớn the left. (Bạn phải đi ngưng trệ vì mặt đường phía trước có khả năng sẽ bị thu không lớn về phía trái.)

Two-way traffic /ˈtuː-weɪ ˈtræfɪk/: con đường hai chiềuVí dụ: Watch where you’re going, we’re now on two-way traffic. (Xem lối đi chứ, ta đang trên phố hai chiều rồi này.)

Crossroad intersection /ˈkrɒsˌrəʊd ˌɪntəːˈsɛkʃən/: bổ tư giao nhauVí dụ: The sign signifies there is a crossroad intersection ahead. (Biển báo chỉ rằng tất cả một vấp ngã tư giao nhau phía trước.)

Priority road intersects with non-priority road /praɪˈɒrɪti rəʊd ˌɪntəːˈsɛkts wɪð nɒn-praɪˈɒrɪti rəʊd/: giao nhau với đường không ưu tiênVí dụ: Is this sign mean priority road intersects with non-priority road?) (Có yêu cầu biển báo này tức là giao nhau với đường không ưu tiên không?)

Railroad crossing with safety barriers /ˈreɪlrəʊd ˈkrɒsɪŋ wɪð ˈseɪfti ˈbærɪəz/: giao nhau với đường tàu có rào chắnVí dụ: Be cautious because there is a railroad crossing with safety barriers straightahead. (Cẩn thận bởi phía trước là giao nhau với đường sắt có rào chắn.)

Bumpy road /ˈbʌmpi rəʊd/: mặt đường lồi lõmVí dụ: You should slow down since you are on a bumpy road. (Bạn nên giảm tốc vì ai đang trên đường gập ghềnh đó.)

Road with speed bumps /rəʊd wɪð spiːd bʌmps/: đường tất cả gờ sút tốcVí dụ: It is advisible to lớn reduce your speed when traveling on roads with tốc độ bumps lượt thích this. (Bạn nên giảm tốc khi đi trên đoạn đường có nhiều gờ giảm tốc như này.)

Slippery road /ˈslɪpəri rəʊd/: đường trơn trượtVí dụ: Due lớn high humidity, roads here are very slippery so drivers should be extra careful. (Vì độ ẩm cao đề xuất đường khu vực đây cực kỳ trơn, chính vì như thế các tài xế yêu cầu phải rất là cẩn trọng.)

School zone ahead /skuːl zəʊn əˈhɛd/: quanh vùng trường học trước mặtVí dụ: Be on the lookout for children crossing the road in the school zone, or else you will cause an accident. (Coi chừng khi học sinh băng qua đường ở khu vực trường học, trường hợp không bạn sẽ gây ra tai nạn.)

Wild animals crossing /waɪld ˈænɪməlz ˈkrɒsɪŋ/: thú rừng quá qua đườngVí dụ: You should have an eye on wild animals crossing the road, I bet you don’t want to bump into one. (Bạn cần coi chừng lũ thú hoang dã băng qua đường, tôi cá là bạn không muốn tông yêu cầu một con đâu.)

Accident-prone area /ˈæksɪdənt-prəʊn ˈeərɪə/: khu vực hay xẩy ra tai nạnVí dụ: Accident-prone area ahead so be careful. (Khu vực hay xẩy ra tai nạn sinh sống phía trước nên cẩn thận đó.)

*

Từ vựng về biển báo cho biết lệnh

Tương trường đoản cú như với biển lớn báo cấm, ngôn từ của loại biển cả báo này cũng mang tính bắt buộc, thế cho nên người học cần phải sử dụng đụng từ khuyết thiếu “must” cho các câu vận dụng các từ vựng bên dưới đây.

Stop sign /stɒp saɪn/: biển báo ngừng lạiVí dụ: Stop immediately when seeing this sign. (Bạn phải dừng lại ngay mau chóng khi thấy biển khơi báo này.)

Go straight-ahead only /gəʊ streɪt əˈhɛd ˈəʊnli/: phương tiện đi lại chỉ được đi thẳngVí dụ: You must strictly obey the command of going straight of this sign. (Bạn buộc phải chấp hành trang nghiêm hiệu lệnh đi thẳng của biển khơi báo này.)

Turn left/right only /tɜːn lɛft/raɪt ˈəʊnli/: phương tiện chỉ được rẽ trái/phảiVí dụ: You must only turn left or else you will be fined. (Bạn bắt buộc quẹo trái bằng không thì bạn sẽ bị phạt.)

Vehicles must follow the arrows around the roundabout /ˈviːɪklz mʌst ˈfɒləʊ ði ˈærəʊz əˈraʊnd ðə ˈraʊndəbaʊt/: khu vực giao nhau chạy theo vòng xuyếnVí dụ: The meaning behind this sign is straightforward. It means vehicles must follow the arrows around the roundabout. (Ý nghĩa của biển khơi báo này rất dễ dàng hiểu. Nó tất cả nghĩa địa điểm giao nhau chạy theo vòng xuyến.)

Road only for pedestrians/cars/motorcycles /rəʊd ˈəʊnli fɔː pɪˈdɛstrɪənz/kɑːz/ˈməʊtəˈsaɪklz: mặt đường chỉ dành cho tất cả những người đi bộ, xe cộ ô tô, xe đính máyVí dụ: Get off the road now. It is for pedestrians only. (Tránh ra nào. Đường này chỉ dành cho những người đi cỗ thôi đó.)

Minimum tốc độ limit /ˈmɪnɪməm spiːd ˈlɪmɪt/: tốc độ tối thiểu mang đến phépVí dụ: Cars must be at least 60 km/h when driving on this road. (Ô tô nên từ 60 km/h trở lên khi lưu lại thông trên phần đường này.)

End of the minimum speed limit /ɛnd ɒv ðə ˈmɪnɪməm spiːd ˈlɪmɪt/: chấm dứt tốc độ về tối thiểu cho phépVí dụ: It is now the over of the minimum 60 km/h tốc độ limit, you can drive at 50 km/h now without a problem. (Đây là đoạn xong xuôi tốc độ buổi tối thiểu là 60 km/h rồi, bạn cũng có thể lái xe cộ ở tốc độ 50/h nhưng không thành vấn đề.)

*

Từ vựng về biển khơi báo chỉ dẫn

Dưới đây là các từ bỏ vựng về biển báo chỉ dẫn. Biển khơi báo nhiều loại này thường có rất nhiều hình minh họa bởi vậy cũng biến thành dễ dàng vào việc miêu tả ý nghĩa. Loại biển khơi này không bó buộc bởi tính yêu cầu nên hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng những động từ phù hợp để trình bày ý của bạn nói.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Phân Tích Nhân Vật Tấm Hay Nhất, Phân Tích Nhân Vật Cám Trong Truyện Tấm Cám

Start/End of the priority road /stɑːt/ɛnd ɒv ðə praɪˈɒrɪti rəʊd/: bắt đầu/hết đoạn đường ưu tiên

One-way road /wʌn-weɪ rəʊd/: đường một chiều

Parking area /ˈpɑːkɪŋ ˈeərɪə/: quanh vùng đỗ xe

U-turn making spot/area /juː-tɜːn ˈmeɪkɪŋ spɒt/ˈeərɪə/: chỗ/khu vực quay đầu xe

Boundary sign /ˈbaʊndəri saɪn/: chỉ dẫn địa giới

Start/End of the residential area /stɑːt/ɛnd ɒv ðə ˌrɛzɪˈdɛnʃəl ˈeərɪə/: ban đầu khu vực dân cư

Pedestrian crossing /pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ/: địa chỉ người quốc bộ sang ngang

Hospital/medical first-aid center /ˈhɒspɪtl/ˈmɛdɪkəl ˈfɜːsteɪd ˈsɛntə/: bệnh viện/trạm y tế

Bus stop /bʌs stɒp/: trạm ngừng xe buýt

Market /ˈmɑːkɪt/: chợ

Ví dụ:A: Excuse me, I am not used lớn with all the signs in Vietnam, especially the indicatory ones. Could you tell me what does this diamond-shape sign mean? (Xin lỗi, tôi xa lạ với các biển báo sinh hoạt Việt Nam, nhất là loại hải dương chỉ dẫn. Chúng ta cũng có thể cho tôi biết ý nghĩa sâu sắc của đại dương báo hình thoi này không?)B: Ah, they go in pairs, so they mean start & end of the priority road. The one with the đen diagonal stripe is the kết thúc sign. Similar khổng lồ these are the start & end of the residential area. (À, bọn chúng đi theo cặp, đề xuất chúng tất cả nghĩa là bước đầu và kết thúc đoạn con đường ưu tiên. đại dương với sọc black là biển khơi kết thúc. Tựa như ta có biển ban đầu và dứt khu dân cư.)A: I see. And the one with the big upward arrow? (Tôi phát âm rồi. Và biển cả với mũi tên bự hướng lên trên?)B: It’s the one-way road sign. & this with an U-arrow, it means “u-turn making area”. (Đó là hải dương đường một chiều. Và hải dương này cùng với mũi tên hình chữ U, nó có nghĩa là chỗ con quay xe.)A: Well, this one means “parking area”, I’ve seen them a lot in my countries. I notice these kind of sign are very big & they have Vietnamese words. What are they? (Vậy thì đại dương này là khoanh vùng đỗ xe, tôi thấy chúng những rồi sinh hoạt nước tôi. Tôi chú ý những hải dương báo phệ này cùng với chữ tiếng Việt. Bọn chúng là gì vậy?)B: It’s just the boundary signs in our countries. The Vietnamese word is the location of the place you’re heading. (Đó chỉ là hướng dẫn địa giới thôi. Chữ giờ Việt là địa điểm mà nhiều người đang hướng đến.)A: All right. Those 4 are easy: pedestrian crossing, hospital, bus stop & market. They all have illustrations và English words so that was no big deal. Anyway, thank you so much. (Được rồi. 4 biển cả này thì dễ: vị trí người đi dạo sang ngang, dịch viện, bến xe buýt cùng chợ. Chúng hầu hết có ảnh minh họa với chữ tiếng Anh đề nghị chúng ko thành vấn đề. Cảm ơn bạn nhiều nha.)

*

Một số mẫu câu giao tiếp ứng dụng trường đoản cú vựng về hải dương báo giao thông

- What does this traffic sign means? (Biển báo giao thông vận tải này tức là gì?)- It means “No parking”. (Nó có nghĩa là không được đỗ xe.)

- Where can I get khổng lồ the nearest hospital? (Tôi rất có thể đến chỗ bệnh dịch viện gần nhất ở đâu?)- From here, go straight. When you meet the roundabout, turn right, keep going straight ahead until you meet an T-junction, then turn left. The place is on your left. (Từ đây, hãy đi thẳng. Lúc bạn chạm mặt vòng luân phiên thì rẽ phải, rồi cứ đi thẳng đến khi gặp mặt 1 cái xẻ ba, khi ấy hãy rẽ trái. Vị trí đó nằm cạnh sát trái của bạn.)

- What are those triangular signs means? (Biển báo hình tam giác tức là gì thế?)- These are warning traffic signs, which means that when seeing these ones you should be careful for possible upcoming dangers. (Đây là đại dương báo nguy hiểm, nghĩa là khi thấy chúng, các bạn nên cẩn thận với đều mối nguy hoàn toàn có thể xảy ra.)

This signs says “No bikes allowed”, so that you must not cycle on this road. (Biển báo nói rằng “Cấm xe pháo đạp”, vậy nên chúng ta không được đạp xe trên phần đường này.)

Look! The sign says the maximum speed limit is 60km/h. Slow down, I don’t want us to lớn get a ticket. (Nhìn đi! biển cả báo nói rằng giới hạn tốc độ tối đa là 60km/h. Chạy lắng dịu đi, tôi ko muốn bọn họ bị phạt đâu.)

Be careful! We’re in the school zone, you should reduce your speed, I don’t want lớn cause any accident. (Cẩn thận đó! chúng ta đang ở quanh vùng trường học, cậu nên tụt giảm độ, tôi không thích ta tạo ra tai nạn đâu.)

I told you lớn pay attention lớn the warning signs. This is the accident-prone area và look what you did. You bumped into an innocent pedestrian. (Tôi đã bảo cậu chú ý biển báo nguy hiểm rồi mà. Đây là quanh vùng hay xảy ra tai nạn cùng xem cậu đã làm gì này. Cậu đã tông vào trong 1 người đi đường vô tội rồi kìa.)

This is the road only for motorcycles. That side of the road is for cars. (Đây là phần đường dành cho xe đính máy. Còn kia mới là phần đường dành riêng cho xe ô tô.)

Be on the lookout for the parking area sign, okay? (Để ý xem có biển báo đỗ xe nào không nhé, được chứ?)

That sign shows that it is the over of the residential area. That means we have exited the city. (Biển báo đó cho thấy rằng đã dứt khu vực dân cư. Điều đó gồm nghĩa ra ta sẽ ra khỏi thành phố rồi.)

Bài tập vận dụng

Bài 1: lựa chọn đáp án bộc lộ đúng chân thành và ý nghĩa của các biển báo sau bằng tiếng Anh

*

Câu hỏi

Phương án

1

A. Pedestrian crossing

B. No pedestrians allowed

C. No passing

D. Road only for pedestrians

2

A. Priority road intersects with non-priority road

B. Go straight ahead only

C. Two-way traffic

D. One-way road

3

A. Slippery road

B. Road bent to lớn the right

C. Parking area

D. No cars allowed

4

A. U-turn making area

B. Boundary sign

C. Vehicles must follow the arrows around the roundabout

D. No traffic in both ways

5

A. No stopping và parking

B. Bumpy road

C. Minimum speed limit

D. Road with tốc độ bumps

6

A. Over all of prohibitory orders

B. Start of residential area

C. Vị not turn left

D. Railroad crossing with safety barriers

Bài 2: Trình bày ý nghĩa của các biển báo giao thông sau vào một câu, để ý sử dụng động từ khiếm khuyết tương xứng với từng loại hải dương báo

*
Đáp án

Bài 1:

B

D

A

C

D

A

Bài 2:

You must stop immediately.

You must not turn left

You should be careful when driving on this accident-prone road.

You must only go straight.

You must drive a motorcycle khổng lồ be on this road.

You should be aware of the upcoming narrowing of the road on both sides.

Tổng kết

Qua các từ vựng về biển cả báo giao thông bởi tiếng Anh được thống kê lại ở bài viết trên cũng như hai bài xích tập vận dụng những kiến thức được đề ra, hy vọng rằng fan hâm mộ sẽ bổ sung được hầu hết từ vựng cũng tương tự các mẫu câu giao tiếp quan trọng cho chủ thể giao thông.

Xem thêm: 40 Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Sư Trọng Đạo, Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Sư Trọng Đạo

Mời các bạn tham khảo

Tài liệu tham khảo

Wikipedia contributors. Biển Báo giao thông Tại Việt Nam. 15 Nov. 2022, vi.wikipedia.org/wiki/Biển_báo_giao_thông_tại_Việt_Nam.