Cách dùng although và in spite of/despite

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ thể Ngữ pháp giờ AnhLiên từ và Giới từ trong giờ AnhMột số bài bác Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Although, though, even though, in spite of, despite trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Although, though, even though, in spite of, despite trong tiếng Anh

Tải xuống

*

I. Although/ Though/ Even though

1. Phương pháp dùng

- Although/ Though/ Even though là số đông liên tự nối chỉ sử tương phản nghịch và có nghĩa là “ mặc dù”

2. Cấu trúc

* Theo sau là một trong những mệnh đề tất cả chủ ngữ và rượu cồn từ

Although/ Even though/ Though+ S+ V (chia theo thì phù hợp hợp)

Ví dụ:

She walked trang chủ by herself although she knew that it was dangerous.

Bạn đang xem: Cách dùng although và in spite of/despite

⟹ Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.

He decided to lớn go though I begged him not to.

⟹ Anh ấy đã quyết định đi, tuy nhiên tôi tha thiết mong anh làm việc lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy vẫn tới vào tối nay, tuy vậy tôi ko biết đúng mực thời gian.

**Có thể đứng sống đầu câu hoặc thân hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered khổng lồ help.

hoặc She still offered khổng lồ help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹ Mặc dù không thực sự bao gồm thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý mong giúp đỡ.

***Chú ý

➤ Khi đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải áp dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Trái lại nếu đứng trung tâm câu thì không đề nghị dấu phẩy.

➤ Mặc dù có nghĩa trọn vẹn giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau nhưng sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh thực hiện của 3 từ đó lại có phần khác nhau.

- Although thường được áp dụng nhiều vào văn viết, với sắc đẹp thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng thịnh hành trong văn nói, với sắc đẹp thái informal. Với trong phần nhiều trường hợp, Though hay đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided to lớn go fishing though.

⟹ Trời vẫn mưa nhưng công ty chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

- Even though được dùng để biểu đạt sự tương phản khỏe mạnh hơn đối với Although với Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided khổng lồ go fishing.

➤ Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn gàng với Although với Though để giới thiệu mệnh đề sau cơ mà không đề nghị động từ.

Ví dụ:

Peter, although working harder this term, still needs to lớn put more work into mathematics.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him khổng lồ go for a walk.

Though more expensive, the new car mã sản phẩm is safer and more efficient.

➤ Trong một vài trường thích hợp Though/ Although hoàn toàn có thể mang nghĩa như thể “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

II. Inspite of/ Despite

1. Phương pháp dùng

- Inspite of/ Despite là những liên trường đoản cú nối có nghĩa tương bội phản và có nghĩa là “ khoác dù”. Tuy nhiên, nó có kết cấu khác với các từ Although/ Though/ Even though.

2. Cấu trúc

Despite/ In spite of + N/ Noun- phrase/ Ving

Ví dụ:

The trò chơi continued despite the rain.

⟹ Trận đấu vẫn liên tục mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to lớn work.

⟹ Mặc dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cách Làm Đèn Ông Sao (7 Mẫu), Thuyết Minh Về Chiếc Đèn Ông Sao (7 Mẫu)

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹ Anh ta mang lại muộn khoác dù có nhiều thời gian nhằm di chuyển.

Chú ý

Giống cùng với Though/ Although/ Even though, Despite cùng In spite of đều rất có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Có thể đi cùng với “the fact that”

Khi mong viết lại câu từ đội 1 sang nhóm 2, họ chỉ câu hỏi thêm các từ “the fact that” vào vùng phía đằng sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S+ V ( chia theo thì)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the end of April.

⟹ When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the end of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹ There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Viết lại câu cùng với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted lớn the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went khổng lồ school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted lớn the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went khổng lồ school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

– bài xích 2: kết thúc các câu bên dưới đây bằng phương pháp sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. The story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. The film was gripping, Tom slept from beginning lớn end.

4. I went to see the film …………………. Feeling really tired.

5………………….. Careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Đáp án:

1. Although

2. Although

3. Although

4. Despite

5. In spite of

Tải xuống


Đã có tiện ích qmc-hn.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay ứng dụng trên android và iOS.

Xem thêm: Tập Hợp Z Gồm Những Số Nào, Tập Hợp Z Là Gì, Số Nguyên Là Gì


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.qmc-hn.com/ để liên tiếp theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Tiên tiến nhất của chúng tôi.