Cách tạo query trong access 2007

     

Query Select là truy hỏi vấn được cho phép bạn cung cấp thông tin tổng hợp từ là 1 hoặc các Bảng có liên quan với nhau thông qua Trường Khóa , hoặc gửi ra thông tin tổng phù hợp từ các Query không giống , hoặc đua ra tin tức tổng thích hợp từ các Bảng lẫn Query .Ngoài ra Select Query còn có thể chấp nhận được bạn tạo 1 Trường bắt đầu cho Bảng , tạo câu hỏi đáp khi truy vấn , thống kê dữ liệu thông qua các hàm số vào Cơ Sở tài liệu .

Bạn đang xem: Cách tạo query trong access 2007


*

1Bài đôi mươi : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________BÀI 20 NGÀY 3.8.2010 SOẠN THEO THẦY HUẤN TẠO truy tìm VẤN BẰNG QUERY DESIGN1.SELECT QUERY ( truy VẤN CHỌN LỰA )2.UPDATE QUERY ( truy VẤN CẬP NHẬT )3.MAKE TABLE QUERY ( tróc nã VẤN TẠO BẢNG )4.APPEND QUERY ( truy VẤN GHÉP NỐI )5.DELETE QUERY ( tầm nã VẤN XÓA)6.CROSSTAB QUERY ( tầm nã VẤN THỐNG KÊ THEO ĐƯỜNG CHÉO)1.SELECT QUERY ( truy tìm VẤN CHỌN LỰA ) : Query Select là truy hỏi vấn có thể chấp nhận được bạn tin báo tổng hợp từ là một hoặc những Bảng có tương quan với nhau trải qua Trường Khóa , hoặc chuyển ra thông tin tổng hợp từ những Query khác , hoặc đua ra tin tức tổng vừa lòng từ những Bảng lẫn Query .

Bạn đang xem: cách tạo query vào access 2007

ngoài ra Select Query còn chất nhận được bạn tạo thành 1 Trường bắt đầu cho Bảng , tạo thắc mắc đáp khi truy vấn , những thống kê dữ liệu trải qua các hàm số vào Cơ Sở dữ liệu .

Xem thêm: Giải Thích Các Chế Độ Đo Sáng Của Canon Dslr, Hướng Dẫn Cài Đặt Chế Độ Đo Sáng Trên Canon 70D

Bạn vẫn xem: phương pháp tạo query vào access 2007

1. Vào Database Quanlysinhvien > Nhấp menu Create > chọn Query thiết kế > chỉ ra Bảng Show Table , trong này liệt kê các Bảng của database Quanlysinhvien , chúng ta có thể tùy theo yêu thương càu mà lựa chọn Thẻ Table - Thẻ Query - Thẻ Both . Bạn muốn đưa ra 2 Bảng là LYLICH1 cùng BANGDIEM , chúng ta nhấp chọn tên 2 Bảng này > Nhấp Nút địa chỉ cửa hàng Nút Close .QUERY thiết kế htpp://utbinh.com 2Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ hiện tại ra ngôn từ QUERY 1 gồm bao gồm : biểu tượng quan hệ giữa 2 Bảng trải qua Trường masv Field : lựa chọn Trường – Table : chọn Bảng – Sort : thu xếp . Show : cho phép hiển thị khi chạy Query nếu nhấp chọn V vào Ô vuông , ko hiển thị còn nếu không kích chọn . Creteria : Điều kiện – Or : phối kết hợp điều kiện “ hoặc “ . 2. Thi công Query : Điều khiếu nại : vật dụng tự các Trường là : masv , hoten , diachi , diemtoan . Điều khiếu nại : Điểm Toán phải lớn hơn hoặc bằng 5 . Nhấp lưu ban theo sản phẩm công nghệ tự những Trường là : masv ( trong Bảng BANGDIEM ) – hoten ( trong Bảng LYLICH1 ) – diachi ( vào Bảng LYLICH1 ) – diemtoan ( vào Bảng BANGDIEM ) . Khi chúng ta nhấp đúp như thế sẽ chỉ ra tên Trường đó trong mặt hàng Field và tên Bảng vừa nhấp trong hàng Table với đồng thời có đánh dấu chọn trong sản phẩm Show . Tại Ô Criteria bên dưới Trường diemtoan nhập >=5QUERY thiết kế htpp://utbinh.com 3Bài đôi mươi : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ sau khi đã thi công Query , công việc tiếp theo là đề xuất hiển thị Query kia . Các bạn nhấp vào biểu tượng View trong thực đơn Design > Nhóm qui định Results > chọn Datasheet View hoặc nhấp buộc phải lên khung Query > lựa chọn Datasheet View . Hiệu quả : có 4 ngôi trường đã chọn lựa và liệt kê danh sách => 5 điểm vào Điểm Toán .A.THÊM TRƯỜNG MỚI BẰNG SELECT QUERY : lấy ví dụ như : bạn có Bảng HANGHOA trong số đó có những Trường : mahang , soluong , dongia ,ngaymua .Bây giờ bạn muốn thêm trường : thtien ( Thành tiền ) kế tiếp hiển thị tin tức theo vật dụng tự : mahang , soluong , dongia , thtien , ngaymua . Nhấp Query design > lựa chọn bảng HANGHOA > Nhấp Nút showroom > Close . Sản phẩm Field đến hiển thị tuần từ bỏ : mahang – soluong- dongia – riêng cột tiếp đến bạn nhập : thtien:* – ngaymuaQUERY design htpp://utbinh.com 4Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ K ế t q u ả : Nhấp Nút Run hoặc View vào Nhóm luật Result của menu Design hoặc nhấp đề nghị lên Query2 > lựa chọn Datasheet > tác dụng : không biết lý do hiện ra vết $ , tất cả lẻ chọn Định dạng không nên ? B.TẠO CÂU HỎI ĐÁP BẰNG SELECT QUERY : thiết lập cấu hình Truy Vấn có điều kiện nhưng bạn có nhu cầu nhập điều kiện tại thời điểm thực hiện Query thì bạn áp dụng Dạng Query này . Lấy một ví dụ : chúng ta có Bảng dữ liệu tên BANGDIEM , ý muốn tạo 1 Query hiển thị tin tức theo đk Điểm Toán nhập trong hộp Hỏi Đáp . Bạn tạo Bảng BANGDIEM1 trong kiến thiết View :QUERY design htpp://utbinh.com 5Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ Bạo sản xuất Bảng BANGDIEM1 vào Datasheet View : Vào thực đơn Create > Vào team Other > Nhấp Nút Query kiến thiết > hiển thị Bảng Show Table , nhấp lên BANGDIEM1 > Nhấp Nút địa chỉ cửa hàng > Close . HoiDT với Hàng Criteria nhập tùy chỉnh thiết lập theo Hình : Nhập : . Sản phẩm Criteria nhập có nghĩa là truy vấn vào Trường : diemtoan nhưng thôi .QUERY kiến thiết htpp://utbinh.com 6Bài đôi mươi : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ Nhấp Nút Run hoặc View hoặc nhấp đề nghị lên Query2 > lựa chọn datasheet View để chạy Query . Hộp thoại Hỏi đáp xuất hiện thêm , bạn nhập vào đk Truy vấn chỉ đem từ 9 và Ok . Tác dụng : Chữ hoiDT bây chừ là thương hiệu Trường new và điều kiện bạn vừa nhập là 9 chỉ bao gồm masv02 mới bao gồm điểm Toán là 9 .

Xem thêm: 57: Thực Hành Sinh 9 Bài 56-57, Please Wait

Lấy ví dụ như : chúng ta có Bảng LYLICH1 dưới đây : thiết lập cấu hình theo Hình : Nhập : Năm sinh: cùng hàng Criteria nhập : Year( phân tích và lý giải : o khi chúng ta nhập văn bạn dạng vào hàng Field này thì nội dung trong vệt sẽ hiển thị trong hộp Thoại . Chữ ( năm sinh ) là tên gọi Trường mới . O Điều kiện : mặt hàng Criteria bạn nhập đk Year() để máy vi tính chỉ lấy những Dữ Kiệu trong Trường ngaysinh mà thôi .QUERY kiến thiết htpp://utbinh.com 7Bài đôi mươi : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ o Điều kiện : sau khoản thời gian thấy hộp Thoại hiện ra các bạn nhập Điều kiện Truy Vấn là : 1978 . Máy đang ra công dụng thí sinh nào sinh năm 1978 sẽ hiển thị . Nhấp Nút Run hoặc View hoặc nhấp đề nghị lên Query2 > lựa chọn Datasheet View để chạy Query . Hộp thoại Hỏi đáp xuất hiện , chúng ta nhập 1987 với Ok . Kết quả Query có 2 Thí sinh sinh vào năm 1978 vào bảng này : kết luận : đông đảo Bảng chúng ta đã xây đắp liên quan lại đén Bảng LYLICH1 đã thể hiện dưới . Chúng ta cũng có thể áp dụng các Menu bé khi nhấp yêu cầu vào bọn chúng .QUERY design htpp://utbinh.com 8Bài trăng tròn : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ C.THỐNG KÊ DỮ LIỆU BẰNG SELECT QUERY : Query Select cũng hoàn toàn có thể sử dụng những Hàm Thống Kê để thông kê dữ liệu . Bản chất của truy Vấn những thống kê là tạo nên những Trường mới .Sau đó là Các phong cách Thống Kệ trong Query Sekect Group By : lựa chọn Cột đề xuất nhóm dữ liệu . Sum : Tính Tổng . Avg : Tính bình quân . Min : Tìm giá bán trị nhỏ nhất . Max : Tìm giá chỉ trị lớn nhất . Count : Đếm quý hiếm số . StDev : Tính độ lệch chuẩn . Var : trở nên số . First : Tính giá bán trị bản Ghi đầu tiên . Last : Tính giá trị phiên bản Ghi ở đầu cuối . Expression : Chọn đến việc thành lập và hoạt động Trường new để thống kê lại . Where : Chọn cho Cột nên đặt đk . Ví dụ : chúng ta có Bảng HANGHOA , yêu ước : chế tác Query thống kê lại , team theo : mahnng , Thêm cột tongtien ( tổng chi phí = con số * solo giá ) , Điều kiện đối kháng giá cần 9Bài đôi mươi : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ bạn mở Bảng HANGHOA như sau , nhấp thực đơn Create > Trong đội The Other , Nhấp Query design > Ra Bảng Show Table , chọn bảng HANGHOA > Nhấp Nút địa chỉ > Nhấp Nút Close > Đã mở menu Design , trong đội Show/Hide nhấp Nút Totals . Bạn xây dựng Query như sau : Nhập : tongtien:*) o hàng Total ( lựa chọn Hàm những thống kê ) : Đối với ngôi trường mahang chọn Hàm : Group by ( lựa chọn Cột nên Nhóm dữ liệu ) - trường soluong lựa chọn Hàm Sum ( Tính Tổng ) - ngôi trường dongia chọn Hàm Where ( Chọn mang đến Cột đề nghị đặt điều kiện ) - trường tongtien chọn Hàm Expression ( lựa chọn cho câu hỏi lập Trường bắt đầu để thống kê lại ) .QUERY design htpp://utbinh.com 10Bài trăng tròn : ACCESS 2007 : Query Design_________________________________________________________________________________________________ Nhấp Run hoặc View hoặc nhấp đề xuất Query > lựa chọn datasheet View nhằm chạy Query , tác dụng là : Chỉ có 1 Nhóm Mã mặt hàng 01 ( gồm 4 bản Ghi ) thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại , tổng số lượng là 56 , solo giá 500 , tổng tiền 2800.QUERY kiến thiết htpp://utbinh.com