CÁCH VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ

     

Tuy nhiên, sản phẩm công nghệ tự links giữa những nguyên tử trong phân tử ra sao? nguyên nhân lại bao gồm sự khác hoàn toàn đó? bài viết dưới trên đây sẽ vấn đáp thắc mắc trên một cách tường tận nhất.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết kết cấu hóa học

Ngay từ năm 18611861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm cấu trúc hóa học và thuyết kết cấu hóa học gồm những vấn đề chính sau:

– trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo như đúng hóa trị và theo một thiết bị tự tuyệt nhất định. Sản phẩm tự links đó được call là cấu tạo hóa học. Sự biến đổi thứ tự links đó, tức là biến đổi cấu tạo thành hóa học, sẽ tạo nên ra hợp hóa học khác.

VD: bí quyết phân tử C2H6O có nhị công thức kết cấu (thứ tự link khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, chất khí, không tính năng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, chức năng với Na giải phóng hiđro.

– trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon gồm hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những rất có thể liên kết cùng với nguyên tử các nguyên tố khác nhưng mà còn link với nhau thành mạch cacbon

– Tính chất của những chất dựa vào vào nguyên tố phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và cấu trúc hóa học (thứ trường đoản cú liên kết các nguyên tử).

VD:

– phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ dàng cháy, CCl4 là hóa học lỏng không cháy; CH3Cl là hóa học khí ko có công dụng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

– Phụ thuộc kết cấu hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về đặc thù hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon vào dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,…,CnH2n+2 hóa học sau hơn chất trước một nhóm CH2 nhưng đều phải sở hữu tính chất hóa học tương tự nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,…,CnH2n+1OH cũng có thành phần hơn hèn nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự như nhau.


*

Công thức cấu trúc hợp chất hữu cơ


Khái niệm: đầy đủ hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học giống như nhau là phần nhiều chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng. * Giải thích: mặc dù các hóa học trong thuộc dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử không giống nhau một hay những nhóm CH2 nhưng vị chúng có kết cấu hóa học tựa như nhau đề xuất có đặc thù hóa học giống như nhau.

b) Đồng phân

Etanol và đimetyl ete là nhì chất khác biệt (có tính chất khác biệt ) nhưng có cùng công thức phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là tía chất không giống nhau nhưng tất cả công thức phân tử là C3H6O2.

Xem thêm: Tả Con Đường Đến Trường Lớp 5 ❤️️15 Bài Văn Mẫu, Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường Chọn Lọc Hay Nhất

* Khái niệm: Những thích hợp chất khác biệt nhưng bao gồm cùng phương pháp phân tử là số đông chất đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân tuy bao gồm cùng bí quyết phân tử dẫu vậy có kết cấu hóa học khác nhau, chẳng hạn etanol gồm cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C−O−CH3, vì chưng vậy bọn chúng là hầu hết chất không giống nhau, có tính chất khác nhau.

3. Các loại bí quyết cấu tạo

Công thức kết cấu biểu diễn thiết bị tự và cách thức liên kết của những nguyên tử vào phân tử. Bao gồm cách viết

khai triển, thu gọn và thu gọn gàng nhất.

*

Công thức kết cấu khai triển: Viết tất cả các nguyên tử và những liên kết thân chúng.

Công thức cấu tạo thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và những nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm.

Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất: Chỉ viết các liên kết và nhóm chức, đầu mút của những liên kết chính là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ

*

b) Kết luận

Butan−1−ol và đietylete có cùng công thức phân tử C4H10O nhưng do không giống nhau về cấu trúc hóa học nên không giống nhau về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

Vậy phần nhiều hợp chất tất cả cùng phương pháp phân tử mà lại có kết cấu hóa học khác biệt gọi là hồ hết đồng phân cấu tạo.

b) Kết luận 

Những đồng phân không giống nhau về bản chất nhóm chức hotline là đồng phân team chức. đa số đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. đầy đủ đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân địa điểm nhóm chức.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Hãy viết công thức cấu trúc của các chất bao gồm công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom gồm hoá trị I.

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: Bài Văn Tả Chân Dung Người Bạn Của Em, Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em

Bài 3. Phân tử hợp chất hữu cơ A tất cả hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam hóa học A chiếm được 5,4 gam H2O. Hãy xác minh công thức phân tử của A, biết trọng lượng mol của A là 30 gam.