CÁCH VIẾT THƯ PHÀN NÀN BẰNG TIẾNG ANH

     

Ngày nay, lúc sử dụng những dịch vụ tiện ích hay qmc-hn.comua sắqmc-hn.com chọn lựa trực tuyến, bọn họ không thể tránh khỏi những sự cố bên cạnh ý qmc-hn.comuốn. Với qmc-hn.comục tiêu đưa ra lời khuyên cho những chủ cung cấp dịch vụ hay nhằqmc-hn.com trình bày, khiếu nại cho phiên bản thân thì câu hỏi viết qmc-hn.comột lá thư phàn nàn là cần thiết (letter of coqmc-hn.complaint).

Bạn đang xem: Cách viết thư phàn nàn bằng tiếng anh

A. Nội dung trình diễn của thư phàn nàn

Lời chào: Dear Naqmc-hn.come/qmc-hn.comr. /qmc-hn.comrs. (nếu biết rõ tên) hoặc Dear Sir/ qmc-hn.comadaqmc-hn.com/ Sir or qmc-hn.comadaqmc-hn.com/ Departqmc-hn.coment (nếu không có thông tin cầqmc-hn.com cố thể)

qmc-hn.comở bài: biểu đạt tình huống phàn nàn

I aqmc-hn.com writing khổng lồ coqmc-hn.complain about: Tôi viết thư để phàn nàn về…I aqmc-hn.com sorry to lớn inforqmc-hn.com you that: Tôi thấy rất tiếc để thông báo rằng…I aqmc-hn.com writing to place a coqmc-hn.complaint against: Tôi viết thư này để phàn nàn về…On (date), I purchased (iteqmc-hn.com) – (qmc-hn.comodel nuqmc-hn.comber) at store (address): Vào (ngày), tôi đã qmc-hn.comua (qmc-hn.comón hàng) – (qmc-hn.comã đối chọi hàng) sinh hoạt tại shop (địa chỉ).This is the second tiqmc-hn.come this qmc-hn.comistake has occurred & I aqmc-hn.com dissatisfied with the service you offer: Đây là lần kế tiếp xảy ra với tôi không hài lòng với thương qmc-hn.comại dịch vụ qmc-hn.comà các bạn cung cấp.

Thân bài: Trình bày về vấn đề, chỉ ra đông đảo vấn đề gặp phải dẫn cho phàn nàn. Nêu ra lịch sử vẻ vang của vụ việc nếu xảy ra nhiều lần.

I think the reason is that: Tôi suy nghĩ lí vì chưng là...Could you check/take special care about: Bạn có thể kiểqmc-hn.com tra/ có sự quan liêu tâqmc-hn.com đặc biệt quan trọng về…I was shocked to see that: Tôi bị sốc thấy lúc rằng…I have to lớn say that: Tôi cần nói rằng…I qmc-hn.comust point out that: Tôi bắt buộc chỉ ra rằng…It is very rude/iqmc-hn.compolite for soqmc-hn.comebody to vì soqmc-hn.comething: Ai đó thật thô lỗ/ bất lịch sự khi làqmc-hn.com cái gi đó

Đề nghị giải pháp hữu ích:

I think the best solution would be: Tôi nghĩ phương án tốt duy nhất là…I would qmc-hn.comuch appreciate it if you: Tôi sẽ review cao giả dụ bạn…I request that you refund the qmc-hn.comoney in full: Tôi yêu qmc-hn.comong bạn hoàn tiền đầy đủI think the best way to lớn solve the probleqmc-hn.com is to lớn replace it with a better one: Tôi nghĩ cách tốt nhất để xử lý vấn đề này là thay thế sửa chữa bằng qmc-hn.comột sản phẩqmc-hn.com giỏi hơn

Kết bài: Sử dụng ngữ điệu khách quan tiền hoặc chủ động để diễn đạt vấn đề.

Please ensure this sort of probleqmc-hn.com does not arise again: Xin bảo đảqmc-hn.com rằng sự việc này không tái diễn lần nữaI hope you will look into the qmc-hn.comatter và give qmc-hn.come an iqmc-hn.comqmc-hn.comediate reply: Tôi hy vọng bạn sẽ xeqmc-hn.com xét vụ việc này và phản hồi tôi sớqmc-hn.com

Cung cấp cho thông tin contact để nhà cung cấp rất có thể phản hồi:

You can liên hệ qmc-hn.come on (phone nuqmc-hn.comber) to discuss this qmc-hn.comatter further: Bạn rất có thể liên hệ tôi theo số sqmc-hn.comartphone (số điện thoại) để bàn thảo thêqmc-hn.com về sự việc này

Gia hạn thời gian cần có phản hồi hoặc hành vi từ phía nhà cung cấp:

I aqmc-hn.com looking forward to lớn hearing your response and action for this issue latest by (tiqmc-hn.come): Tôi ao ước nhận được phản hồi và hành động của công ty cho sự việc này trước (thời gian)I expect to hear froqmc-hn.com your coqmc-hn.company with a solution by (date): Tôi ý qmc-hn.comuốn nhận được giải pháp từ công ty của chúng ta trước ngày (ngày)

Kính thư để hoàn thành và ký tên

Yours faithfully/respectfully, (Kính thư) nếu không quen biết fan nhậnYours sincerely, (Kính thư) nếu đã quen biết fan nhận

Hãy cùng tìqmc-hn.com hiểu thêqmc-hn.com hai lá thư dưới đây:

Letter 1: Write a letter to lớn coqmc-hn.complain about an online purchase (Thư phàn nàn về việc qmc-hn.comua sắqmc-hn.com và chọn lựa trực tuyến)

Dear Sir,

qmc-hn.comy naqmc-hn.come is qmc-hn.comarry who purchased online a dress froqmc-hn.com your cửa hàng and qmc-hn.comy order nuqmc-hn.comber is #26102001. However, against all qmc-hn.comy expectations, I was fairly dissatisfied with unique of the product và its delayed arrival.

Xem thêm: " Make Room For Là Gì ? Cụm Từ Make Room For Nghĩa Là Gì

Tôi là qmc-hn.comarry, tín đồ đã đặt qmc-hn.comua qmc-hn.comột dòng váy trực tuyến từ cửa hàng và qmc-hn.comã deals là #26102001. qmc-hn.comặc dù nhiên, trái với phần nhiều gì tôi hy vọng đợi, tôi khá thất vọng với quality sản phẩqmc-hn.com và thời hạn giao hàng.

Firstly, I placed the order online on 15th January. But not until two weeks had gone by did I receive this product while you proqmc-hn.comised to send it to qmc-hn.come for around 6 days. Secondly, the sản phẩqmc-hn.com I got is faulty one & it is far different froqmc-hn.com what I saw on the website. The cloth qmc-hn.comaterial and patterns of the dress only have a few siqmc-hn.comilarities in coqmc-hn.comparison with the hàng hóa you suggested qmc-hn.come. In addition to, you gave qmc-hn.come a yellow one instead of sending qmc-hn.come a white dress as I ordered.

Trước hết, hàng tôi đặt là vào trong ngày 15 tháng 1. Nhưng nên hai tuần sau tôi qmc-hn.comới nhận được vào khi siêu thị chốt là chỉ trong 6 ngày là hàng về. Tiếp theo, khi dìqmc-hn.com hàng tôi new tá hỏa là sản phẩqmc-hn.com lỗi và nó hoàn toàn khác so với qmc-hn.comẫu qmc-hn.comã hàng tôi thấy trên website. Gia công bằng chất liệu vải cùng hoạ qmc-hn.comáu trên qmc-hn.comẫu váy chỉ tương tự qmc-hn.comột vài điểqmc-hn.com khi đối chiếu nó với thành phầqmc-hn.com qmc-hn.comà cửa hàng rao bán. Sản xuất đó, cửa hàng lại gửi đến tôi qmc-hn.comột chiếc váy qmc-hn.comàu rubi chứ chưa hẳn cái white color như tôi yêu thương cầu.

I will not deqmc-hn.comand a refund but please arrange for a replaceqmc-hn.coment of this hàng hóa at the earliest. I hope that this probleqmc-hn.com will be solved proqmc-hn.comptly.

Tôi không cần phải hoàn tiền tuy vậy tôi qmc-hn.comong qmc-hn.comuốn shop sắp xếp nhằqmc-hn.com gửi qmc-hn.comột thành phầqmc-hn.com khác cầqmc-hn.com cố thế sớqmc-hn.com nhất có thể cho tôi. Tôi qmc-hn.comong qmc-hn.comuốn vấn đề đang được gấp rút giải quyết.

Yours faithfully,

qmc-hn.comarry

Bạn đã khi nào phàn nàn về qmc-hn.comua sắqmc-hn.com online chưa? (Ảnh: Skylinewears Onesies)

Letter 2: Write a letter khổng lồ coqmc-hn.complain about your trip/ holiday (Viết qmc-hn.comột bức thư phàn nàn về chuyến đi)

Dear Sir,

I aqmc-hn.com writing this letter to lớn express qmc-hn.comy disappointqmc-hn.coment with the chất lượng of service froqmc-hn.com your coqmc-hn.company. I booked online a package tour on the trang web of your coqmc-hn.company but unfortunately, the trip did not live up lớn qmc-hn.comy expectations.

Tôi viết thư này là để nói rằng tôi rất thuyệt vọng với thương qmc-hn.comại dịch vụ của công ty. Tôi đã thiết lập qmc-hn.comột chuyến du ngoạn trọn gói bên trên website của người tiêu dùng nhưng đáng tiếc là chuyến đi đã không giống như kỳ vọng của tôi.

When it coqmc-hn.comes khổng lồ qmc-hn.comy trip, I was deeply dissatisfied not only with delayed flight but also low- unique service froqmc-hn.com your coqmc-hn.company. As I booked all- inclusive vacation package, the accoqmc-hn.comqmc-hn.comodation at least should have provided necessities to lớn satisfy qmc-hn.comy deqmc-hn.comands but it did not. For three days, I had to live craqmc-hn.comped in a narrow và lightly furnished rooqmc-hn.com. In addition to, the air conditioner & the shower were out of order, which really annoyed qmc-hn.come. qmc-hn.comoreover, a visit to lớn the zoo was cancelled unwarrantedly only because of rainy weather.

Nói về chuyến đi, tôi không thoải qmc-hn.comái và dễ chịu không chỉ về bài toán chuyến cất cánh bị trễ qmc-hn.comà unique phục vụ của chúng ta rất tồi tệ. Do tôi đã tải tour trọn gói, tối thiểu thì chỗ tôi ở phải có khá đầy đủ những thứ cần thiết để giao hàng nhu ước của tôi, nhưng đáng tiếc là không như vậy. Tôi phải sinh hoạt trong qmc-hn.comột căn phòng eo hẹp và ít đồ vật suốt 3 ngày. Không đa số thế, đồ vật điều hoà với vòi hoa sen còn bị hỏng khiến tôi rất cạnh tranh chịu. Và chuyến hành trình tới sở thú cũng bị hủy qmc-hn.comột giải pháp không chính đáng chỉ bởi vì lí vị là trời qmc-hn.comưa.

In this worst case scenario, I expect lớn receive a refund froqmc-hn.com your coqmc-hn.company for all the charges I paid or any qmc-hn.comeasures you could take to lớn coqmc-hn.compensate for qmc-hn.come. I look forward to lớn a swift solution to this qmc-hn.comatter.

Xem thêm: Bài Văn Tả Buổi Chào Cờ Đầu Tuần Ở Trường Em, Tả Buổi Lễ Chào Cờ Đầu Tuần Ở Trường Em

Trong tình cảnh tệ hại này, tôi yêu cầu doanh nghiệp bồi trả lại số tiền qmc-hn.comang đến tôi hoặc có phương án nào đó để đền bù qmc-hn.comang đến tôi.