CẢM ÂM BÀI KISS THE RAIN

     

Do fa sol sol la laFa sol la sol do2 do2Do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2Sol2 la2 sol2 fa2 mi2Fa2 mi2 do2 do2 re2 re2Do2 sisido2 do2Fa sol la sisiSido2 sila sol.Do fa sol sol la laDosol la sol do2 do2Do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2Sol2 la2 sol2 fa2 mi2Fa2 mi2 do2 do2 re2 re2Do2 sisido2 do2Fa sol la ham mê siSido2 sila sol, bởi fa mày fa.Fa la do2 re2, ngươi fa re2 do2Mi fa do2 do2 sisila la sol sol fa sol la laFa la do2 re2, mày mi2 mi2 re2 do2La sido2 fasila si do2 re2 mi2 fa2 la2 sol2.Fa la do2 re2, mi fa re2 do2Mi fa do2 do2 sisila la sol sol fa sol la laFa la do2 re2, ngươi mi2 mi2 re2 do2La sido2 fa sila sido2 re2Mi2 fa2 la2 sol2, do fa ngươi fa.

Cảm âm dạng số- Tab số"Kiss The Rain"

1 4 5 5 6 6

4 5 6 5 1’ 1’

1’ 2’ 3’ 3’ 4’ 4’

5’ 6’ 5’ 4’ 3’

4’ 3’ 1’ 1’ 2’ 2’

1’ 7 7 1’ 1’

4 5 6 7 7

7 1’ 7 6 5

1 4 5 5 6 6

1 5 6 5 1’ 1’

1’ 2’ 3’ 3’ 4’ 4’

5’ 6’ 5’ 4’ 3’

4’ 3’ 1’ 1’ 2’ 2’

1’ 7 7 1’ 1’

4 5 6 7 7

7 1’ 7 6 5, 1 4 3 4

4 6 1’ 2’, 3 4 2’ 1’

3 4 1’ 1’ 7 7 6 6 5 5 4 5 6 6

4 6 1’ 2’, 3 3’ 3’ 2’ 1’

6 7 1’ 4 7 6 7 1’ 2’ 3’ 4’ 6’ 5’

4 6 1’ 2’, 3 4 2’ 1’

3 4 1’ 1’ 7 7 6 6 5 5 4 5 6 6

4 6 1’ 2’, 3 3’ 3’ 2’ 1’

6 7 1’ 4 7 6 7 1’ 2’

3’ 4’ 6’ 5’, 1 4 3 4

Cảm âm dạng chữ- Tab chữ"Kiss The Rain"

C F G G A AF G A G C’ C’C’ D’ E’ E’ F’ F’G’ A’ G’ F’ E’F’ E’ C’ C’ D’ D’C’ B B C’ C’F G A B BB C’ B A G.C F G G A AC G A G C’ C’C’ D’ E’ E’ F’ F’G’ A’ G’ F’ E’F’ E’ C’ C’ D’ D’C’ B B C’ C’F G A B BB C’ B A G, C F E FF A C’ D’, E F D’ C’E F C’ C’ B B A A G G F G A AF A C’ D’, E E’ E’ D’ C’A B C’ F B A B C’ D’ E’ F’ A’ G’F A C’ D’, E F D’ C’E F C’ C’ B B A A G G F G A AF A C’ D’, E E’ E’ D’ C’A B C’ F B A B C’ D’E’ F’ A’ G’, C F E F

Trên đâylàCm âm Kiss The RainKalimbabản chuẩn chỉnh dành cho các bạn. Hyvọng cùng với cảm âm này có thể giúp chúng ta cover ca khúc này một cách tốt nhất có thể và hay duy nhất .

Mọi chủ ý thắc mắc hoặc đóng góp gópvề bạn dạng cảm âm này những bạn bình luận xuống dưới nhé.Chúc các bạn thành công với bài bác Cm âm Kiss The Rain!

Tư vấn sản phẩm:

Phiêu music mọi lúc hồ hết nơi -Đàn nhỏ tuổi gọn thuận lợi di chuyển - những mẫu mã, độc đáo