CẤU TRÚC IN FAVOUR OF

     

Cấu trúc In favour of là một trong những trong nhiều kết cấu được sử dụng nhiều trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Vậy In favour of là gì? Cách áp dụng ra sao? Cùng trung khu Nghiêm search hiểu chi tiết trong bài viết này nhé


In favour of là gì?

Favour tuyệt favor là danh trường đoản cú mang ý nghĩa hỗ trợ, ủng hộ.

Bạn đang xem: Cấu trúc in favour of

Trong nhiều bộ phim, nhân thiết bị thường áp dụng A favour giỏi A favor nghĩa là 1 trong những ân huệ, một sự hỗ trợ

Ví dụ:

All those in favor of the motion, please raise your hands.

Xem thêm: Kể Về Ngày Sinh Nhật Của Em Nhận Được Món Quà Bất Ngờ Nhân Ngày Sinh Nhật

(Tất cả phần nhiều ai ủng hộ phong trào này , xin hãy giơ tay .) The document outlines the arguments in favor of the proposal.(Tài liệu gửi ra các lập luận cỗ vũ đề xuất) be all in favor of someone/something: I am all in favor of trying lớn find ways to lớn save money, but we have to lớn maintain certain standards of quality.(tất cả phần lớn ủng hộ ai kia / cái gì đấy :Tôi rất nhiều ủng hộ việc nỗ lực tìm cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền , nhưng chúng tôi phải bảo trì các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng.) vote in favor of something: Last night people voted in favor of the recycling plan.(bỏ phiếu ủng hộ một cái nào đó :Đêm qua mọi bạn đã bỏ phiếu ủng hộ chiến lược tái chế) find/decide/rule in favor of someone: The court ruled in Mrs. Adams’ favor.(tìm / đưa ra quyết định / phán quyết bổ ích cho ai đó :Tòa án đã phán quyết có lợi cho bà Adams .) come out in favor of someone/something (=decide to tư vấn them): They have come out very strongly in favor of the proposed merger.( ủng hộ ai đó / điều gì đấy (= ra quyết định ủng hộ họ ) :Họ đã đưa ra rất khỏe mạnh để ủng hộ lời khuyên sáp nhập .)

*

Cách dùng in favour of

Dưới đấy là cách dùng In favour of các em hoàn toàn có thể tham khảo và lưu lại

In favor of thua cuộc động từ trong câu

Cấu trúc này được sử dụng mục tiêu chỉ hành động ủng hộ, chấp nhận với một bạn hay đồ vật gi đó. In favor of lép vế động từ hay trong câu bửa nghĩa mang lại đông tự và hiểu rõ nghĩa của câu

Ví dụ: The courts decided in favour of the men.( Tòa án ra quyết định ủng hộ có ích cho người bọn ông)

In favor of lép vế động tự “to be”

Đứng sau to be để xẻ ngữ cho chủ ngữ hay các chủ ngữ nhằm hiểu rõ nghĩa vào câu.

Xem thêm: Ai Là Người Lãnh Tụ Khởi Nghĩa Bãi Sậy Là Ai Trong Lịch Sử? Nguyên Nhân, Diễn Biến, Ý Nghĩa

Ví du: He wasn’t in favour of command-and-control solutions.( Anh ấy không ủng hộ những giải pháp chỉ huy và kiểm soát )

Tuan gets up early in favour of my advice.(Tuấn dậy mau chóng theo lời răn dạy của tôi.) They work extra hours in favour of the boss.(Họ làm thêm tiếng theo lời sếp.)

*

Các em hoàn toàn có thể quan tâm

Các từ đồng nghĩa với In favour of

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
accept /ək’sept/ chấp nhận
assent /ə’sent/ đồng ý, chấp thuận
support /sə’pɔ:t/ ủng hộ
go along with /gəʊ/ /ə’lɒη/ /wið/ đi theo, chấp nhận làm theo (ý tưởng, hành động nào đó)
agree /ə’gri:/ đồng ý
acquiesce /ækwi’es/ ưng thuận, đồng ý
consent /kən’sent/ đồng ý, ưng thuận
go with /gəʊ/ /wið/ lựa chọn, làm theo (ai, ý tưởng phát minh gì)
Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
acceptable có thể gật đầu được
expected hy vọng
fair hội chợ
feasible khả thi
inclined nghiêng
possible khả thi
prone dễ bị
reasonable hợp lý
achievable có thể đạt được
anticipated dự đoán trước
assuring đảm bảo
attainable có thể đạt được
believeable đáng tin
conceivable có thể tưởng tượng được
conjecturable có thể phỏng đoán
credible đáng tin cậy
destined định mệnh
disposed xử lý
favorite yêu thích
given to đưa cho
imaginable có thể tưởng tượng được
in the cards Có thể ko diễn ra
in the habit of theo thói quen
inferable kém cỏi
liable chịu trách nhiệm
odds-on đối đầu
on the verge of trên bờ vực của
ostensible bề ngoài
plausible có vẻ đúng theo lý
practicable có thể triển khai được
predisposed có khuynh hướng
presumable có thể đoán được
promising hứa hẹn
rational hợp lý
seeming hình như
subject to tùy ở trong vào
supposable có thể vậy thế
tending chăm sóc
thinkable có thể quan tâm đến được
TRUE thật
up-and-coming đang vạc triển
workable khả thi

Ví dụ về câu chứa In favour of

The new development turned the scales in favor of that school.  All in favor of this proposition will please say ” Aye “. Congress voted overwhelmingly in favor of the bill. I am in favor of stopping work now. The majority voted in favor of the proposal. The jury voted 8-to-4 in favor of acquittal. 288 members voted in favor of the ban. These tests weighted in favor of girls. Price control would gradually disappear in favor of a free market. Today’s election will skew the results in favor of the northern over of the county. Public opinion is gradually shifting in favor of the imprisoned men. I’ll raise both hands in favor of damming the river. They phased out my job in favor of a computer. Public opinion is shifting in favor of the new law. This check is made out in favor of a food corporation.

Hy vọng qua bài viết này Tâm Nghiêm đã giúp những em đọc thêm về kết cấu In favor of. Những em tất cả thắc mắc có thể để lại thắc mắc trên bài xích đọc. Cô sẽ trả lời sớm nhất.