CHUYÊN ĐỀ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

     

Trung tâm gia sư – dạy dỗ kèm tận nhà NTIC giới thiệu Chuyên đề: phản bội ứng lão hóa – Khử góp cho các bạn rèn luyện, xung khắc sâu kỹ năng chương phản ứng oxi hóa – khử và bổ trợ kiến thức cho các bạn đang ôn tập sẵn sàng bước vào kì thi thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Chuyên đề cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Đang xem: chăm đề thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

*

1. Số oxi hóa, cách tính số oxi hóa của thành phần trong thích hợp chất

– Số thoái hóa của nhân tố trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, khi mang thiết rằng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

– nguyên tắc tính số oxi hóa:

+ Trong đối chọi chất, số oxi hóa nguyên tố bởi 0:.

+ Tổng đại số số oxi hoá của những nguyên tử vào phân tử (trung hoà điện) bằng 0.

+ Tổng đại số số oxi hoá của các nguyên tử trong một ion phức hợp bằng năng lượng điện của ion đó.

+ khi tham gia vừa lòng chất, số oxi hoá của một số trong những nguyên tố tất cả trị số không đổi: H là +1, O là -2 …

* Chú ý: dấu của số oxi hoá để trước con số, còn vết của điện tích ion để sau số lượng (số oxi hóa Fe+3 ; Ion sắt (III) ghi: Fe3+)


READ: 600 Câu Trắc Nghiệm Lí Thuyết vật dụng Lý 12 tất cả Đáp Án, Trắc Nghiệm Lí Thuyết đồ gia dụng Lý 12 gồm Đáp Án

2. Thăng bằng phản ứng lão hóa – khử theo phương pháp thăng bởi electron

– Nguyên tắc: phụ thuộc sự bảo toàn electron tức thị tổng số electron của hóa học khử đến phải bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.

– quá trình cân bằng:

+ cách 1: Viết sơ đồ phản ứng với các nguyên tố có sự gắng đổi số oxi hóa.

+ cách 2: Viết các quá trình: khử (cho electron), oxi hóa (nhận electron).

Xem thêm: Không Gửi Được Tin Nhắn Vinaphone, Điện Thoại Không Gửi Được Tin Nhắn Sms Vinaphone

+ bước 3: cân nặng bằng electron: nhân hệ số để:

Tổng số electron mang đến = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

+ bước 4: cân nặng bằng nguyên tố không biến hóa số oxi hoá (thường theo sản phẩm công nghệ tự:

sắt kẽm kim loại (ion dương):

Gốc axit (ion âm).

Môi trường (axit, bazơ).

Nước (cân bằng H2O để cân nặng bằng hiđro).

+ bước 5: Kiểm soát số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau).

* giữ ý:

– khi viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử của từng nguyên tố, cần theo đúng chỉ số phương pháp của yếu tắc đó.

Xem thêm: Pizza Hut Giao Hàng Tận Nơi Tại Hà Nội ? Gọi Pizza Về Nhà Ở Hà Nội

Ví dụ:Fe0 + H2S+6O4đặc rét → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + H2O

chất khử chất oxi hóa

1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e

3 x S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20


READ: How lớn Balance Cac2 + H2O = Ca(Oh)2 + C2H2 + Ca(Oh)2 = Cac2 + H2O

3. Những dạng phản nghịch ứng thoái hóa – khử

Dạng 1:Phản ứng lão hóa – khử thông thường (có thể bao gồm axit, kiềm giỏi nước thâm nhập phản ứng là hóa học môI trường)

Cân bằng các phản ứng lão hóa – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron. Hãy cho biết vai trò hóa học phản ứng là hóa học khử, chất oxi hóa xuất xắc chất môi trường xung quanh ? Giải thích.

1. NH3 + O2→NO + H2O

2. Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

3. Zn + H2SO4→ZnSO4 + H2S + H2O

4. MnO2 + HCl →MnCl2+ Cl2­ + H2O

5. KMnO4+ HCl → KCl + MnCl2+ Cl2­ + H2O

6. KMnO4+ FeSO4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4+ K2SO4+ H2O

7. KMnO4+ K2SO3+ H2O → K2SO4+ MnO2+ KOH

8. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O­+H2O

Dạng 2 :Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử

Cân bằng các phản ứng lão hóa – khử sau đâytheo phương thức thăng bằng electron. Hãy chỉ ra rằng nguyên tố là chất khử, hóa học oxi hóa

1. KClO3 ——> KCl + O2

2. AgNO3 ——> Ag + NO2 + O2

3. Cu(NO3)2 ——-> CuO + NO2 + O2

4. HNO3——-> NO2 + O2 + H2O

5. KMnO4 ——> K2MnO4 + O2 + MnO2

Dạng 3 :Phản ứng tự lão hóa – khử

1. Cl2 + KOH ——-> KCl + KClO3 + H2O

2. S + NaOH ——> Na2S + Na2SO3 + H2O

3. NH4NO2 ——–> N2 + H2O

4. I2 + H2O ——–> HI + HIO3

Dạng 4 :Phản ứng thoái hóa – khử có số lão hóa là phân số

1. Fe3O4 + Al —–> fe + Al2O3

2. Fe3O4 + HNO3 ——-> Fe(NO3)3 + NO + H2O3. CH3– C = CH + KMnO4 + KOH —-> CH3– COOK + K2CO3 + MnO2+ H2O4. CH3– CH = CH2+ KMnO4+ H2O —–> CH3– CH(OH) –CH2(OH) + MnO2+ KOH


READ: cấu hình E Lectron Của Nguyên Tử: 13 Bước, bài bác 5 thông số kỹ thuật Electron Nguyên Tử

5. Fe3O4 + HNO3—–> Fe(NO3)3 + NO­ + H2O