Chuyên Đề So Sánh Trong Tiếng Anh

     

Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

trang web luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại việt nam hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC bao gồm đáp án truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái và dễ chịu không số lượng giới hạn tài liệu Đăng ký kết ngay
*

I.

Bạn đang xem: Chuyên đề so sánh trong tiếng anh

 So sánh bằng:

*CÔNG THỨC: As adj as

I am as tall as you. (Tôi cao bởi bạn)

-Trong so sánh “không bằng” ta rất có thể dùng so…as thay cho as….as:

I am not so tall as you. (Tôi không đảm bảo bằng bạn)

-So sánh mang lại cùng một đối tượng nhưng khác yếu tố so sánh.

Mary was as intelligent as she was beautiful. (Sự tuyệt vời của Mary cũng bằng với nhan sắc của cô ấy.)

-So sánh khác đối tượng người dùng lẫn nhân tố so sánh.

She is as kind as her brother is honest. (Cô ấy xuất sắc bụng cũng bằng với anh cô ấy thật thà)

-Có thể thêm các chữ sau đây trước so sánh bằng để triển khai rõ nghĩa hơn: exactly = just, nearly= almost, hardly, twice, threetimes… I am exactly/ just as tallas you. (Tôi cao đúng bằng bạn)I am almost/ nearly as tall as you. (Tôi cao gần bởi bạn)

 

II. So sánh hơn:

*CÔNG THỨC TÍNH TỪ NGẮN: Adj +er (than N)

Thêm er sau tính từ. Trường hợp phía sau có đối tượng người sử dụng so sánh thì thêm than.

I am taller. (Tôi cao hơn)

I am taller than you. (Tôi cao hơn bạn)

*CÔNG THỨC TÍNH TỪ DÀI: More +Adj (than N)

Thêm more trước tính từ. Ví như phía sau có đối tượng so sánh thì thêm than. 

I am more beautiful. (Tôi đẹp hơn)

I am more beautiful than you. (Tôi đẹp lên bạn)

-So sánh hơn có thể được nhấn mạnh thêm bằng cách cộng "much/far/a lot" hoặc giảm nhẹ bằng giải pháp cộng thêm "a bit/a little/slightly" trước hình thức so sánh.

I am far taller than you. (Tôi cao hơn bạn nhiều)

I am much more beautiful than you.

This house is slightly more expensive than that one. (Căn nhà này thì hơi mắc hơn tòa nhà kia.)

 

III. So sánh nhất:

*CÔNG THỨC TÍNH TỪ NGẮN: The Adj +est (N)

-Thêm the trước tính từ cùng thêm est sau tính từ. Phía sau có thể có N hoặc không.

I am the tallest. (Tôi cao nhất)

I am the tallest student in the class. (Tôi là học tập sinh tối đa trong lớp)

-Nếu ý muốn nói nhất trong số các đối tượng thì dùng of phía sau.

Mary is the tallest of thethree girls. (Mary tối đa trong số 3 cô gái)

-Cũng có thể để cụm of….. đầu câu:

Of the three girls, Mary isthe tallest. (Trong số 3 cô gái, Mary cao nhất)

*CÔNG THỨC TÍNH TỪ DÀI: The most +Adj (N)

Thêm the most trước tính từ. Phía sau hoàn toàn có thể có N hoặc không.

-Có thể cần sử dụng với BY FAR, THE SECOND, THE FIRST ……trước đối chiếu nhất nhằm nói rõ về sự chênh lệch giữa đối tượng người dùng đứng duy nhất với các đối tượng người dùng khác. 

I am the most beautiful. (Tôi rất đẹp nhất)

-Cần phân biệt the least (ít nhất) với in the least trong cấu trúc not ..inthe least ( Không…chút nào)

I am the least surprised.(Tôi ít ngạc nhiên nhất)

I am not in the least surprised. (Tôi chẳng quá bất ngờ chút nào)

(Các nhiều từ sau đây cũng có thể dùng tương đương với not….in the least trong phương pháp trên: in the slightest,the least bit… Nhóm các từ này hoàn toàn có thể để sau tính từ.)

 

Lưu ý:

1/ Nếu đối tượng người sử dụng so sánh với thiết yếu mình một biện pháp chung tầm thường thì có thể bỏ THE.

The stars are brightest when there is no moon. (Nhất ngơi nghỉ đây không tồn tại so với ai, đối tượng người tiêu dùng nào khác)

 

2/ phải phân biệt most là đối chiếu nhất và most mang nghĩa “RẤT”. Khi với nghĩa “RẤT” thì không dùng the.

He is a most brave man. (Anh ấy là một người rất dũng cảm)

 

3/ Các tính từ lâu năm tận cùng bằng y, er, ow, ble, ple, tle, ite thì vẫn áp dụng công thức của tính từ bỏ ngắn. Riêng tận Y thì đổi thành I rồi thêm er hoặc est.

He is cleverer than I.

I am happier thanyou.

 

4/ những tính từ so sánh không áp theo quy tắc: (xem hình các bạn nhé)

 

5/ Đối với một vài từ sau đây rất có thể coi là tính từ ngắn hoặc dài đông đảo được, tuy thế thường được dùng như tính tự dài:quiet, clever, narrow, shallow, simple, gentle, common, hollow, polite, handsome, wicked, pleasant, cruel, stupid, tired.

This is the most quiet placein the region.

I felt more tired because ofnoise.

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Bức Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 8 Đơn Giản? Em Hãy Vẽ Bức Tranh Đề Tài Tự Chọn

 

6/ rất có thể dùng các cấu trúc sau phía trên với danh từ để so sánh: more of a, less of a, as much of a và enough of a.

He is more of a sportman than his brother.

It was as much of a success as I expected.

He’s less of a fool than I thought.

He’s enough of a man to lớn tell the truth.

 

7/ rất nhiều tính từ tiếp sau đây thường không có dạng so sánh. Rất nhiều tính từ bỏ hoặc phó từ có tính tuyệt đối này không được dùng đối chiếu bậc nhất, hạn chế dùng đối chiếu hơn kém, nếu yêu cầu dùng thì bỏ more, như một số trong những từ sau:

+ perfect - tuyệt vời và hoàn hảo nhất + quality - độc nhất + extreme - cực kỳ + supreme - về tối cao + đứng top - tối đa + absolute - tuyệt đối hoàn hảo + prime - căn phiên bản + primary - thiết yếu + matchless - không có kẻ thù + full - đầy, no + empty - trống trống rỗng + square - vuông + round - tròn + circular - tròn, vòng xung quanh + trianglular - có bố cạnh + wooden - được làm bằng gỗ + yearly - từng năm + daily - mỗi ngày + monthly - mặt hàng tháng

 

IV. So sánh số lần- số lượng:

1/ So sánh số lần:

Dùng so sánh bằng và số lần để trước so sánh.

Eg: I am twice asheavy as you. (Tôi nặng gấp 2 lần bạn)

 

2/ So sánh số lượng:

Dùng đối chiếu HƠN và số lượng để trước so sánh

Eg: I am 2kg heavier than you. (Tôi nặng trĩu hơn bạn 2kg)

Có thể sử dụng danh từ cầm cố cho số lượng.

Eg: I am a head taller thanyou. (Tôi cao hơn bạn 1 chiếc đầu)

= I am taller than you by ahead.

 

V. So sánh kép:

Có 2 loại1/ Loại 1 mệnh đề :Cấu trúc này tức là : càng ....lúc càng......, hoặc càng ngày càng.....

CÔNG THỨC:

S + be + tính tự ngắn + ER and tính tự ngắn+ EREg: It is darker and darker : trời càng lúc càng tốihoặc : S + be + MORE & MORE + tính từ dàiEg: She is more and more beautiful : cô ta ngày dần đẹp.-Nếu phía trứơc là đụng từ thì cầm cố tính từ bằng trạng từ.2/ Loại 2 mệnh đề :Cấu trúc này tức là : càng .... Thì càng......CÔNG THỨC:

The + đối chiếu hơn + mệnh đề , The + so sánh hơn + mệnh đềCách nối câu dùng loại này như sau :-Tìm trong mỗi câu xem có tính từ hay trạng từ bỏ gì không, rồi rước ra đầu câu vận dụng công thức trên.Eg: He eats a lot. He is fat.Hai từ in đậm trên đó là chữ đề xuất đem ra.So sánh hơn của a lot là more, của fat là fatter=> The more he eats , the fatter he is. (Anh ta càng ăn nhiều, anh ta càng mập)-Nếu sau tính từ more có danh từ thì rước theo ra trước luôn.Eg: He eats a lot of pork. He is fat.=> The more pork he eats, the fatter he is.

------------------

CÁC CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT

1/ MORE adj THAN adj

She is more brave than wise.(Cô ấy quả cảm hơn là khôn ngoan)

 

2/ MORE n THAN n

It is more a cat than a tiger. (Nó là một con mèo hơn là một trong con hổ)

 

3/ NOT SO MUCH….AS …(Chỗ trống có thể là danh từ, đụng từ, tính từ tuyệt mệnh đề..)

 

4/ NOT SO MUCH + adj +AS

They’re not so much friends as lovers. (= They’re more lovers than friends.) = họ là người thương hơn là các bạn bè.

 

5/ NOT SO MUCH + N + AS

I vị not feel so much angry as sad. (=I feel more sad than angry. )

 

6/ NOT SO MUCH + V + AS

I don’t so much dislike him as hate him! (Tôi ghét anh ta rộng là không phù hợp anh ta)

Phân biệt: A is no bigger than B. (= A is as small as B.)

A is not bigger than B. (= A is as small as/ smaller than B.)

 

7/ NO MORE…A…THAN…..B…(=B là không có cái đó tuyệt vời rồi, cùng A được ví như B)

A whale is no more a fish than a horse is. (Cá voi chả thể nào là cá được như ngựa chả thể nào là cá vậy)

Cấu trúc này được vận dụng khi vế 2 được bình thản hiểu là không đúng thực sự quá rõ, và vế 1 dược so sánh bằng như thế)

A -I think he is intelligent. (Tôi nghĩ anh ta thông minh)

B -What are you thinking about? He is no more intelligent than the Dau’s wife. (Bạn nghĩ sao vậy? Anh ta thông minh cỡ “vợ thằng Đậu” thì có.)

 

8/ NO LESS…A...THAN….B…(Nghĩa giống no more ... Than nhưng không tồn tại phủ định)

This house is no less cheap than that house. (Nhà này rẻ chả kém đơn vị kia đâu)

Lưu ý: 2 cấu trúc này tính từ giữ nguyên mẫu chứ không thêm er hay more gì cả (more trong đó là cấu trúc no more)

Much less/ still less (Huống hồ nước gì)

I can’t afford a NOKIA much less a iPhone. (Tôi còn chả đủ tiền tải nổi nhỏ Nokia huống gì bé iphone)

He is too shy to lớn ask as tranger the time, still less speak to a room full of people. (Anh ta mắc cỡ đến cả chả dám hỏi giờ bạn lạ huống hồ nước gì đến thì thầm trong phòng đầy người)

 

9/ AS adj a N AS

Tom is as efficient a workeras Jack. = Tom is a worker (who is) as efficient as Jack.I don’t want as expensive a oto as this. = I don’t want a oto as expensive as this.I can’t drink as sweet coffee as this. = I can’t drink coffee as sweet as this.

Xem thêm: Đèn Ngủ Handmade Dễ Làm, Đẹp Mắt, Đèn Ngủ Handmade

 

Hiện tượng tĩnh lược trong so sánh:

Có số đông trường hợp đối tượng người sử dụng so sánh trang bị hai được vứt đi:

You are a little fatter than when I saw you last.= You are a little fatter than (you were) when I saw you last.It's sometimes as cheap khổng lồ buy a new one as khổng lồ repair the old one. (Đôi lúc tiền sửa chiếc cũ cũng bởi tiền cài đặt cái mới)= It's sometimes as cheap khổng lồ buy a new one as (it is) lớn repair the old one.

The film is not as interesting as expected. (Bộ phim không hoặc như là người ta nghĩ)