Chuyên Đề Toán Lớp 7

     

Tổng phù hợp Bài tập toán lớp 7 theo siêng đề giỏi nhất, chi tiết, bám quá sát nội dung SGK Toán lớp 7, giúp các em ôn tập tốt hơn.

Chuyên đề 1: Số hữu tỉ

- Dạng 1. Tiến hành phép tính

- Dạng 2. Trình diễn số hữu tỉ trên trục số

- Dạng 3. So sánh số hữu tỉ

- Dạng 4. Tìm đk để một vài là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 (không dương ko âm)

- Dạng 5. Tìm những số hữu tỉ nằm trong một khoảng

- Dạng 6. Tìm x nhằm biểu thức nguyên

- Dạng 7. Những bài toán kiếm tìm x

- Dạng 8. Những bài toán tra cứu x trong bất phương trình

- Dạng 9. Các bài toán tính tổng theo quy luật

Bài tập:

Thực hiện những phép tính sau:

A = 1/2 - 3/4 + 5/6 - 7/12 B = -3 - 2/3(-10/9 - 25/3) - 5/6

C = (12/35 - 6/7 + 18/4) : 6/-7 - (-2/5) - 1 D = <-54/64 - (1/9 : 8/27) : (-1/3)> : (-18/128)

E = <193/-17 .(2/193 - 3/386) + 11/34> : <(7/1931 + 11/3862).1931/25 + 9/2>

*
*

Chuyên đề II. Quý giá tuyệt đối
Bạn đang xem: Chuyên đề toán lớp 7

- Dạng 1. Tính quý giá biểu thức cùng rút gọn gàng biểu thức

- Dạng 2. |A(x)| = k (Trong đó A(x) là biểu thức đựng x, k là một số trong những cho trước)

- Dạng 3. |A(x)| = |B(x)| (Trong đó A(x) và B(x) là nhì biểu thức cất x)

- Dạng 4. |A(x)| = B(x) (Trong đó A(x) với B(x) là hai biểu thức đựng x)

- Dạng 5. Đẳng thức đựng được nhiều dấu quý hiếm tuyệt đối

- Dạng 6. Xét điều kiện bỏ dấu giá trị hoàn hảo hàng loạt

- Dạng 7. Dạng lếu láo hợp

- Dạng 8. |A| |B| = 0

- Dạng 9. |A| |B| = |A B|

- Dạng 10. |f(x)| > a

- Dạng 11. Tìm kiếm x làm thế nào để cho |f(x)| 0

- Dạng 14. Thực hiện bất đẳng thức. |a| |b| ≥ |a b| xét khoảng chừng giá trị của ẩn số

- Dạng 15. Sử dụng phương pháp đối lập nhị vế của đẳng thức

- Dạng 16. Kiếm tìm GTLN – GTNN của biểu thức

Bài tập:

 Tìm x biết:

*

Chuyên đề III: Lũy thừa

- Dạng 1. Tính cực hiếm biểu thức

- Dạng 2. Các bài toán kiếm tìm x

- Dạng 3. Các bài toán so sánh

- Dạng 4. Các bài toán chứng tỏ chia hết

Bài tập:

So sánh những giá trị:

*

Chuyên đề IV: Tỉ lệ thức

- Dạng 1. Lập tỉ lệ thức từ các số đang cho

- Dạng 2. Tìm x từ tỉ trọng thức

- Dạng 3. Chứng minh tỉ lệ thức

- Dạng 4. Cho dãy tỉ số đều nhau và một tổng, kiếm tìm x, y

- Dạng 5. Mang lại dãy tỉ số, tính quý hiếm một biểu thức

- Dạng 6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cho Trẻ Uống Nước Cam Đúng Cách, Những Lưu Ý Khi Cho Trẻ Uống Nước Cam


Xem thêm: So Sánh Cân Đĩa Và Cân Quang, Tài Liệu Giáo Trình Thực Hành Bào Chế 1


Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tích, tìm x, y

- Dạng 7. Ứng dụng tỉ lệ thành phần thức minh chứng bất đẳng thức

Bài tập:

Từ các tỉ số tiếp sau đây có lập được tỉ trọng thức ko ?

*

Chuyên đề V: tỉ trọng thuận - tỉ trọng nghịch

- Dạng 1. Tính thông số tỉ lệ, biểu diễn x theo y, tính x (hoặc y) lúc biết y (hoặc x)

- Dạng 2. Cho x cùng y tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ thành phần nghịch, dứt bảng số liệu

- Dạng 3. Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận tuyệt tỉ lệ nghịch

- Dạng 4.Cho x tỉ lệ thành phần thuận (tỉ lệ nghịch) cùng với y, y tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch) cùng với z. Hỏi quan hệ của x cùng z cùng tính thông số tỉ lệ

- Dạng 5. Các bài toán đố

Bài tập: Học sinh các lớp 7A, 7B, 7C cùng đào một trọng lượng đất như nhau. Lớp 7A làm xong các bước trong 2 giờ. Lớp 7B làm cho xong công việc trong 2,5 giờ. Lớp 7C làm xong các bước trong 3 giờ. Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Biết rằng số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em.

Chuyên đề VI: Căn bậc 2

- Dạng 1. Tính quý hiếm biểu thức với viết căn bậc hai của một số

- Dạng 2. So sánh hai căn bậc hai

- Dạng 3. Tìm kiếm x biết √f(x) = a

- Dạng 4. Kiếm tìm điều kiện xác minh của các biểu thức đựng căn

- Dạng 5. Chứng tỏ một số là số vô tỉ

Bài tập: Tìm x ∈ Q biết:

*

Chuyên đề VII: Hàm số với đồ thị

- Dạng 1. Xác minh xem đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không

- Dạng 2.Tính cực hiếm của hàm số tại cực hiếm của một biến đổi cho trước

- Dạng 3. Tìm kiếm tọa độ một điểm và vẽ một điểm sẽ biết tọa độ, tìm những điểm trên một thiết bị thị hàm số, biểu diễn những điểm lên hình cùng tính diện tích

- Dạng 4. Tìm hệ số a của đồ vật thị hàm số y = ax b lúc biết một điểm đi qua

- Dạng 5. Chất vấn một điểm bao gồm thuộc thiết bị thị hàm số tuyệt không

- Dạng 6. Giải pháp lấy một điểm thuộc vật dụng thị cùng vẽ trang bị thị hàm số y = ax, y = ax b, thiết bị thị hàm trị xuất xắc đối

- Dạng 7. Tìm giao điểm của 2 thứ thị y = f(x) cùng y = g(x). Chứng tỏ và tìm điều kiện để 3 con đường thẳng đồng quy

- Dạng 8. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

- Dạng 9. Mang lại bảng số liệu, hỏi hàm số khẳng định bởi công thức nào, hàm số là đồng biến chuyển hay nghịch biến

- Dạng 10. Tìm đk để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên song, trùng nhau, vuông góc

Bài tập:

a) Vẽ đồ dùng thị hàm số y = (1/3)x

b) điện thoại tư vấn A là 1 trong những điểm trên đồ thị. Tìm tọa độ điểm A biết yA = 2

c) điện thoại tư vấn B là 1 trong điểm trên đồ dùng thị. Kiếm tìm tọa độ điểm B biết yB + 2xB = 5

Chuyên đề VIII: Thống kê

- Dạng 1. Khai thác thông tin từ bảng thống kê

- Dạng 2. Lập bảng tần số và rút ra nhận xét

- Dạng 3. Dựng biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp hoặc biểu đồ hình chữ nhật

- Dạng 4. Vẽ biểu trang bị hình quạt

- Dạng 5. Tính số trung bình cộng, tìm Mốt của vệt hiệu

Bài tập: Số lượt quý khách đến thăm quan cuộc triển lãm tranh 10 ngày vừa qua được khắc ghi như sau:

Số máy tự12345678910
Số lượt khách300350300280250350300400300250

a. Tín hiệu ở đây là gì?