Công Thức Tính Đường Chéo Hình Vuông Lớp 5

     

Đường chéo cánh hình vuông là hai đường thẳng vuông góc với giao nhau trên trung điểm của từng đường. Vậy cách làm tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên nhé.Bạn đang xem: công thức tính đường chéo cánh hình vuông lớp 5

1. Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bằng với nhau là hình vuông

Đường chéo cánh hình vuông là 2 đường thẳng vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Công thức tính đường chéo hình vuông lớp 5

2. Tính chất đường chéo hình vuông

Tính chất của đường chéo cánh hình vuông chủ yếu thể hiện tại qua công thức tính của nó. Nhờ vào tính chất của hình vuông vắn ta thấy đường chéo hình vuông tất cả 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo trong hình vuông chính là tâm của con đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo cánh hình vuông vẫn chia hình vuông vắn thành 2 phần có diện tích bằng nhau, và 2 hình sẽ là tam giác vuông cân

3. Vệt hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề bằng nhau Hai đường chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông Hình thoi có 1 góc vuông Hình thoi bao gồm hai đường chéo bằng nhau

4. Công thức tính đường chéo hình vuông

Trong một hình vuông có 2 mặt đường chéo. Theo tính chất của hình vuông, nhị đường chéo cánh hình vuông cân nhau và một đường chéo cánh hình vuông đã chia hình vuông vắn thành hai phần có diện tích s bằng nhau đó là 2 tam giác vuông cân. Bởi vậy thì đường chéo cánh hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân nặng đó. Để tính đường chéo hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông là a, đường chéo là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =


5. Ví dụ phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông

a) Một hình vuông vắn có cạnh bởi 3cm. Đường chéo cánh của hình vuông vắn đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, tuyệt 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm hay 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông bằng √18 cm .

b) Tương tự, cũng áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài xích này mang lại độ dài con đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

6. Bài xích tập tính đường chéo hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh a = 5cm, tính đường chéo AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông ABCD tất cả đường chéo bằng 10√2 cm, tính độ dài những cạnh của hình vuông?

Đường chéo hình vuông là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của mỗi đường. Vậy cách làm tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời các bạn lớp 8, lớp 9 thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Hình tứ giác gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bằng với nhau là hình vuông

Đường chéo cánh hình vuông là 2 đường thẳng vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của từng đường.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đi Cấy Dân Ca Thanh Hóa, Lời Bài Hát Đi Cấy

2. Tính chất đường chéo cánh hình vuông

Tính hóa học của đường chéo hình vuông đa phần thể hiện tại qua cách làm tính của nó. Phụ thuộc vào tính hóa học của hình vuông vắn ta thấy đường chéo hình vuông bao gồm 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo cánh trong hình vuông đó là tâm của con đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo cánh hình vuông vẫn chia hình vuông thành 2 phần có diện tích s bằng nhau, với 2 hình sẽ là tam giác vuông cân

3. Vết hiệu nhận ra hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề cân nhau Hai đường chéo của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau là hình vuông Hình thoi có một góc vuông Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

4. Công thức tính đường chéo hình vuông

Trong một hình vuông có 2 con đường chéo. Theo tính chất của hình vuông, hai đường chéo hình vuông đều nhau và một đường chéo hình vuông đã chia hình vuông thành nhì phần có diện tích bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân. Do vậy thì đường chéo hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân nặng đó. Để tính đường chéo cánh hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông là a, đường chéo cánh là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =


5. Ví dụ phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông

a) Một hình vuông vắn có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông vắn đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, tuyệt 4cm?

b) Đường chéo cánh của một hình vuông vắn bằng 2dm. Cạnh của hình vuông vắn đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm tuyệt 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng √18 centimet .

b) Tương tự, cũng áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài bác này mang đến độ dài con đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông bằng √2dm.

6. Bài xích tập tính đường chéo cánh hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD tất cả đường chéo cánh bằng 10√2 cm, tính độ dài những cạnh của hình vuông?

Bài 3.

Xem thêm: Bộ 5 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gdcd 11 Hk2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hk2 Môn Gdcd 11 Năm 2017

mang đến tam giác vuông cân ABC tại A, tất cả cạnh AC bởi 7cm. Vẽ hình vuông vắn ABCD. Tính độ dài đường chéo cánh của hình vuông vắn ABCD new vẽ.