Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 học kì 2

     

Nhằm giúp những em tưởng tượng rõ hơn về cấu trúc và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, kiến Guru giữ hộ tới những em chủng loại Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án 2020. Hi vọng để giúp đỡ các em ghi nhớ cùng gắn kết các kiến thức chất hóa học 11 học kì 2 và có tác dụng tốt trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 học kì 2

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án bao hàm những ngôn từ gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Những em ôn tập và ghi ghi nhớ kỹ về phương pháp cấu tạo, đặc điểm vật lí, đặc thù hóa học, công dụng, biện pháp điều chế và phần đa dạng toán liên quan để triển khai tốt bài xích thi tiếp đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản đa số nội dung nào?

Nội dung tinh giản vào chương trình áp dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu trúc lớp vỏ khí và đặc điểm từng phần nằm trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí và đặc điểm hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: bội nghịch ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: sắp xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều bớt dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, 1-1 chức, mạch hở gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy hóa học nào tiếp sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta rất có thể dùng dung dịch thử nào để minh bạch 2 bình đựng khí etan và etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Xem thêm: Từ Ba Chủ Nghĩa Tam Dân Của Tôn Trung Sơn Đến Ba Tiêu Ngữ Của Hồ Chí Minh

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn toàn cục sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: đến 6g C3H7OH công dụng với Na toàn vẹn thấy có V (l) khí thoát ra (ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xẩy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: điện thoại tư vấn tên chất sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức chiếm được H2O với CO2 với tỉ lệ số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản nghịch ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A có CH3OH và propan -1-ol tính năng với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

a) Viết phương trình làm phản ứng.b) xác minh thành phần % cân nặng các chất trong hỗn hợp đầu.c) mang đến 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ phản nghịch ứng không còn với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết cân nặng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải mê thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều sút dần ánh nắng mặt trời sôi của những hợp chất hữu cơ gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Hiện Thanh Công Cụ Trên Google Chrome Người Dùng Nên Biết, Cách Để Bật Thanh Công Cụ Bị Ẩn Trên Trình Duyệt

Câu 3: Công thức tổng thể của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ nguyên tử C:H = 2:6

→ cách làm phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản bội ứng:

Mỗi phương trình bội phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình phản nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. điện thoại tư vấn số mol 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% cân nặng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đó là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án. Hy vọng đề thi mẫu mã và tóm tắt nội dung buộc phải học, ngôn từ tinh giản sẽ giúp các em ôn tập và có công dụng tốt trong kì thi chất hóa học kì 2 sắp tới tới. Loài kiến Guru update liên tục những bài bác giảng hay, chủng loại đề thi bám đít chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại con kiến Guru nhé!