Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 chương trình mới

     

Đề kiểm soát 15 phút môn tiếng Anh lớp 6 lần 3 được qmc-hn.com sưu tầm và tổng hợp nhằm mục đích gửi mang đến quý thầy gia sư cùng những em học tập sinh. Mong muốn tài liệu này để giúp ích những trong bài toán ôn tập kiến thức môn giờ Anh lớp 6 của những em học viên đồng thời là tài liệu xem thêm cho những thầy thầy giáo trong câu hỏi ra đề thi.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Bộ đề soát sổ tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3

Class:…………….......

Name:………….......

THE demo OF ENGLISH

Time: 15 minutes

Mark

Teacher’s comments

I- Viết những tính tự trái nghĩa của các tính tự sau ( 3 điểm):

1. đen # ………… 4. Hot # …………….

2. New #................. 5. Hungry # …………..

Xem thêm: Bánh Sinh Nhật Cho Bạn Nam Giới, Hình Ảnh Mẫu Bánh Sinh Nhật Đẹp Dành Cho Nam Giới

3. Long # …………. 6. Light # …………..

1/ white 2/ old 3/ short 4/ cold 5/ full 6/ heavy


II- Khoanh tròn câu trả lời đúng trong số A, B, C hoặc D (3 điểm)

1. “…………….. Are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

A. What B. How C. When D. What color

2. “Is your book đen …………….. White?” – “It’s black.”

A. Và B. Or C. A D. An

3. …………….. Your teeth white and clean?

A. Is B. Are C. Am D. Be

4. “What …………….. You like?” – “I’d like some noodles.”

A. Will B. Would C. Want D. Old

5. “Is there …………….. Milk?” – “Yes, there is.”

A. Some B. Any C. A D. An

6. “Would you lượt thích an orange?” – “No, ……………..”

A. I would B. She woul C. I wouldn’t D. I’d like

III- hoàn chỉnh hội thoại với các từ gồm sẵn trong form ( 4 điểm):

Would not noodles cold drink feel lượt thích hot full


Huong: How vày you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m (2)………………….and I’m thirsty.

Huong: What would you (3)……………………..?

Phong: I’d like a (4)………………………………

Huong: (5)………………………………you lượt thích some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (6)…………………………….

Huong: Would you lượt thích a cold drink, Nam?

Nam: No, I wouldn’t. I’m (7)…………………………thirsty, but I’m hungry.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn, Chuyên Đề Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn Số

I’d lượt thích some ( 8)…………………….

1/ feel 2/ hot 3/ lượt thích 4/ cold drink

5/ would 6/ full 7/ not 8/ noodles


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 570 Lượt xem: 4.570 Dung lượng: 14,8 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

bộ đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3 tải về
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA