Bộ 50 Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm Học 2021

     

Đề đánh giá học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem đến cho chúng ta 7 đề thi có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta lớp 7 có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kỹ năng làm quen thuộc với cấu tạo đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: Bộ 50 đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm học 2021


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ nhà đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- kiếm tìm mốt, tìm quý hiếm trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận ra đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, giá trị của nhiều thức.

- Biết kiếm tìm bậc của đơn thức, nhiều thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- kiếm tìm nghiệm của đa thức.

- cùng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- các trường hợp cân nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ lâu năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của đường vuông góc và con đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề kiểm soát học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với đối chọi thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: cực hiếm x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: tác dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá chỉ tri biểu thức

*
 tai x=2 cùng y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số làm sao sau đó là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Tất cả nghiệm là -1

C. Gồm nghiệm là 1

D. Bao gồm 2 nghiệm

Câu 10: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông thường xuyên lần lượt là 3cm với 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác đều là tam giác có

A. Nhì cạnh bằng nhau

B. Ba góc nhọn

C. Ba cạnh bằng nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: ví như AM là con đường trung con đường và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong những tháng của một năm học của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) lốt hiệu điều tra là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm kiếm mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn gàng và bố trí hai nhiều thức P(x) với Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c. Kiếm tìm nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E nằm trong BC). Chứng minh DA = DE.


c) ED giảm AB tại F. Minh chứng DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản, Soạn Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản (Chi Tiết)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung bắt buộc đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua hồi tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng mực bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của tín hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn hai đơn thức P(x) và Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) có hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ

nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận thấy được một trong những khái niệm về bảng tần số, dấu hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- phân biệt được đối kháng thức, nhiều thức; solo thức đồng dạng, thông số của đa thức; bậc của solo thức, nhiều thức; biện pháp thu gọn solo thức, đa thức; cách kiểm tra một quý giá x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu phương pháp tình cực hiếm của nhiều thức tại giá chỉ trị mang đến trước của biến;

- đọc về nghiệm của nhiều thức để tìm hệ số chưa biết.

- Cộng, trừ hai nhiều thức một biến.

- tra cứu nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý hiếm của đa thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bằng nhau.

- nhận ra số đo góc kế bên tam giác, cụ được độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra những yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các đường đồng quy vào tam giác

- biết phương pháp tính số đo góc liên quan đến mặt đường phân giác của tam giác; độ dài mặt đường trung tuyến.

- chứng minh các yếu đuối tố tương quan đến những đường đồng quy vào tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng trưng bày thực nghiệm của lốt hiệu;

C. Bảng vệt hiệu;

D. Bảng báo giá trị vết hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng lạ mà người khảo sát quan tâm khám phá gọi là:A. Tần số;

C. Giá bán trị;

B. Cực hiếm trung bình;

D. Vết hiệu.

Câu 3: trong số biểu thức sau đâu là đối chọi thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đấy là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đối kháng thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối chọi thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đơn thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai đối kháng thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
bao gồm bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: công dụng thu gọn đối chọi thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: cực hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 cùng y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 có một nghiệm x = -1. Khi đó hệ số a có giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC có độ dài bằng 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC tất cả độ dài bằng 5cm;

C: Cạnh AC tất cả độ dài bởi 12cm;

D: Cả tía trường thích hợp trên gần như đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC bao gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A và góc C giảm nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và bao gồm AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung đường AM gồm độ dài là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn gàng hai nhiều thức P(x) cùng Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c) search nghiệm của đa thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D ở trong AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng tỏ DA = DE.

Xem thêm: Phân Tích Truyện Kiều Của Nguyễn Du Lớp 9, Truyện Kiều

c) ED cắt AB trên F. Minh chứng DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm giá trị của nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)