ĐỀ THI HSG HÓA 10 CẤP TRƯỜNG

     
... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút (không kể thời hạn giao đề) Câu I (4 điểm)X cùng Y là những nguyên tố team A, mọi tạo phù hợp ... H = - 198 kJ co 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol hỗn hợp ở cân bằng : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... Dịch B (tiến hành ở ánh sáng phòng). A) Viết phương trình hóa học xẩy ra và cho nhận xét.b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xẩy ra khi đến lần lượt các dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl và...


Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 10 cấp trường

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có hai (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mạnh mẽ Y tạo sản phẩm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định kết cấu và gọi tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... X5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta tất cả : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...


Xem thêm: Mic Hát Karaoke Trên Điện Thoại Hay Nhất, Micro Hát Karaoke Trên Điện Thoại Mini Dt 309

*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 120 phútThời gian 120 phútHọ với tên.Họ cùng tên.Câu 1:Câu 1: a, bởi pha, bởi phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, bằng pha, bởi phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu sắc đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, với O, và FeO.FeO.b, gồm 4 lọ không...


Xem thêm: Ôn Tập Phần Sinh Vật Và Môi Trường Lớp 9, Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 63

*