Gửi các em học sinh “<Đề thi bao gồm đáp án> Khảo sát unique môn lớp 7 môn Toán trường thcs Lại Xuân”. qmc-hn.com mong muốn nó để giúp đỡ các em học và làm cho bài xuất sắc hơn.

Bạn đang xem:


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

<Đề thi bao gồm đáp án> Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường thcs Lại Xuân – tp hải phòng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm) Tính nhanh nếu có thể:

*

Bài 2 (2 điểm) tra cứu x biết:

*
Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học tập sinh. Điểm kiểm tra Toán tất cả 4 loại: Giỏi, khá, trung bình cùng yếu. Trong những số đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài ăn điểm khá chiếm phần 3/2 số bài đạt điểm giỏi. Các loại yếu chiếm 1/5 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm vừa phải so với học viên cả lớp.

Xem thêm: Share Acc Ngọc Rồng Online Vip 2022, Cho Nick Nr Online Miễn Phí 100%

Bài 4  (3 điểm). Cho gócAOB = 1350, C là 1 điểm nằm bên trong góc AOB làm sao để cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia OC.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC.Hãy minh chứng OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm): a) chứng minh rằng:

*

b) chứng tỏ rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố thuộc nhau ( n∈ N )

Đáp án và lý giải chấm đề KSCL đầu năm toán lớp 7 trường trung học cơ sở Lại Xuân năm 2015.

Xem thêm: Những Bài Viết Hay Về Hà Nội, Chùm Thơ Về Hà Nội Đong Đầy Cảm Xúc Và Nỗi Nhớ


*
Đáp án câu 1
*
Đáp án câu 2
*
Đáp án câu 3,4
*
Đáp án câu 5

Trường Trung học các đại lý Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.